fot. Ewelina Lach / flickr.com / Platforma Obywatelska RP / CC BY-SA 2.0 / modyfikacje demagog.org.pl

Ewa Kopacz

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Partia: Platforma Obywatelska

50

Sprawdzonych wypowiedzi

29

0

12

7

2

52

Sprawdzonych obietnic

Filtry

WYCZYŚĆ

Ocena wypowiedzi

FILTRUJ

Imię i nazwisko:Ewa Kopacz
Data i miejsce urodzenia:03-12-1956, Skaryszew
Wykształcenie:wyższe
Ukończona uczelnia:

Akademia Medyczna, Wydział Lekarski - lekarz (1981)

Zawód:lekarz medycyny
Partia:Platforma Obywatelska
Wybrany dnia:26-05-2019
Województwo:wielkopolskie
Okręg:Okręg wyborczy nr 7
Liczba głosów: 252 032

Obietnice rok 2015

Zrealizowana

Regionalny System Ostrzegania

Regionalny System Ostrzegania działa od 1 stycznia 2015 r. Aplikacja mobilna RSO jest dostępna od maja 2015 r. Natomiast od 1 lipca komunikaty RSO będą rozsyłane w postaci smsów jak i komunikatów na antenach TVP.

W trakcie realizacji

Dofinansowanie do monitoringu w szkołach

Ministerstwo Edukacji Narodowej zajmowało się opracowaniem programu “Bezpieczna+”. Do jego celów należy m.in. poprawa bezpieczeństwa uczniów, a w jego uzasadnieniu jednym ze źródeł jest expose Premier RP. Zgodnie ze wstępnymi założeniami projektu w latach 2016-2018 organom prowadzącym szkoły miało być udzielone wsparcie finansowe ze środków budżetu

Zrealizowana

Bezpłatny podręcznik do drugich i czwartych klas szkół podstawowych i pierwszych klas gimnazjów w 2015

Jak informuje Ministerstwo Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2015/2016 dyrektorzy szkół mają obowiązek zapewnić uczniom klasy I, II i IV szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Szkoły otrzymały z tego tytułu fundusze, które zostały przeznaczone na zakup podrę

W trakcie realizacji

Bezpłatny podręcznik dla wszystkich klas szkół podstawowych i gimnazjalnych w 2017

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw w art. 9 zakłada, że prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wszyscy uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów uzyskają w roku szkolnym 2017/2018.

Zrealizowana

Program odbudowy szkolnictwa zawodowego

Dnia 7 października 2014 r. z inicjatywy Ministra Edukacji Narodowej rozpoczęto realizację programu “Rok Szkoły Zawodowców”. Celem programu jest przede wszystkim dopasowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz poprawa atrakcyjności, jakości i efektywności kształcenia, przy współpracy z pracodawcami. W jego ramach zdefiniowano dualny

W trakcie realizacji

Załatwianie sprawy podatkowej w dowolnym urzędzie

W dniu 1 stycznia 2016 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 10 lipca 2015 roku o administracji podatkowej. Art. 18 ust. 2 tego aktu prawnego stanowi, że zadania polegające na przyjmowaniu podań, deklaracji i zgłoszeń, wydawaniu zaświadczeń oraz udzielaniu wyjaśnień w zakresie przepisów prawa podatkowego będą wykonywane w każdym centrum obsługi, nieza

W trakcie realizacji

Asystent podatnika dla mikroprzedsiębiorcy

W dniu 1 stycznia 2016 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 10 lipca 2015 roku o administracji podatkowej. Art. 19 tego aktu prawnego stanowi, że obsługa i wsparcie realizowane przez asystenta podatnika ma polegać na:

• nawiązywaniu kontaktu z podatnikiem z wykorzystaniem dostępnych środków komunikacji,
• udzielaniu informacji w zakresie sposobu wype

W trakcie realizacji

Specjalizacja urzędów skarbowych

W dniu 1 stycznia 2016 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 10 lipca 2015 roku o administracji podatkowej. Art 14 ust. 2 tego aktu prawnego stanowi, że niektóre kategorie podatników i płatników o istotnym znaczeniu gospodarczym lub społecznym, w szczególności wykonujących określony rodzaj działalności gospodarczej lub osiągających określoną wysokość

W trakcie realizacji

Internetowa Baza Wiedzy Administracji Podatkowej

W dniu 1 stycznia 2016 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 10 lipca 2015 roku o administracji podatkowej. Art. 17 tego aktu prawnego stanowi, że zapewnienie jednolitej i powszechnie dostępnej informacji podatkowej nastąpi w szczególności przy wykorzystaniu Bazy Wiedzy Administracji Podatkowej, w której znajdą się m.in.:
• interpretacje ogólne oraz z

Zrealizowana

Projekt nowej ordynacji podatkowej

W dniu 17 marca 2015 roku Ministerstwo Finansów opublikowało w Biuletynie Informacji Publicznej wiadomość o udostępnieniu dla opinii publicznej “Kierunkowych założeń Ordynacji podatkowej”. Nowy projekt ordynacji tworzyła Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego, utworzona na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2014 rok

Zrealizowana

Wydłużenie programu de minimis do 2016

Program de minimis został rzeczywiście wydłużony do 2016 r. , a w listopadzie 2014 r. weszły w życie rozporządzenia Rady Ministrów o pomocy dla eksportu. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów wes

W trakcie realizacji

25 mld dla polskiej przedsiębiorczości

W sprawozdaniu z działalności Banku Gospodarstwa Krajowego za rok 2014 (str. 66) znajduje się informacja, według której w obszarze finansowania inwestycji i rozwoju przedsiębiorstw Bank szacuje wartość zaangażowań w ramach Programu Inwestycje Polskie na koniec 2015 r. na kwotę blisko 25 miliardów złotych. Łączna wartość umów zawartych przez BGK w t

W trakcie realizacji

Rentowne górnictwo

Premier Ewa Kopacz zapowiedziała trzy instrumenty mające zapewnić ochronę polskiego górnictwa:

Koncesjonowanie sprzedaży węgla: W trakcie

Nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne dotycząca wprowadzenia koncesji na obrót węglem z zagranicy jest obecnie przedmiotem prac parlamentarnych. Projekt ustawy zakłada, że podmioty prowadzące działalność gospod

W trakcie realizacji

Wspieranie nowoczesnych technologii węglowych

W dokumencie Śląsk 2.0. wśród kluczowych inwestycji znalazł się projekt instalacji do napowierzchniowego procesu zgazowania węgla – projekt Grupy Azoty S.A. Skarb Państwa jako akcjonariusz Grupy Azoty będzie postulował realizację projektu napowierzchniowego zgazowania węgla w zakładach w Kędzierzynie-Koźlu, któremu przyświecałby m.in. cel rozwoju c

Zrealizowana

Założenia nowego prawa działalności gospodarczej

W grudniu 2014 roku Minister Gospodarki przedstawił projekt założeń projektu ustawy – Prawo działalności gospodarczej. Projekt ustawy został następnie przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany w dniu 3 sierpnia 2015 roku do Sejmu. Obecnie jest przedmiotem prac parlamentarnych.

Zrealizowana

S8 z Wrocławia do Sieradza

Expose Ewy Kopacz miało miejsce 1 października 2014 r. Łódzki odcinek drogi S8, który łączy Polskę Centralną z Wrocławiem oddano do użytku 29 listopada 2014 r.. Od tej pory przejazd na trasie Łódź – Wrocław ma trwać 2 godziny. Stwierdzenie to można więc uznać za prawdziwe.

Zrealizowana

Drogi ekspresowe w 2014 roku

W 2014 r. oddano do użytku 241,2 km dróg ekspresowych, oraz podpisano umowy na budowę kolejnych 554,35 km.

W trakcie realizacji

Drogi ekspresowe w 2015 roku

Od wygłoszenia expose przez premier Ewę Kopacz w dniu 1 października 2014 r. (stan na 29 września 2015 r.): Oddano do użytku następujące odcinki dróg ekspresowych:

• Lublin Rudnik – Lublin Felin, S12 S17, 12,8 km
• Wieluń – Sieradz Południe, S8, 38,6 km
• Lublin Sławinek – Lublin Rudnik, S12 S17 S19, 10,2 km
• Bielsko-Biała Mikuszowice – Buczkowice

W trakcie realizacji

Plan budowy dróg szybkiego ruchu w latach 2014-2020

Według raportu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w 2014 roku zostało oddanych do użytku 327,8 km nowych dróg szybkiego ruchu. Wybudowano obwodnice Augustowa i Leżajska oraz zakończono budowę ostatniego odcinka obwodnicy Poznania. Na dzień 31 grudnia 2014 roku w budowie było 513,5 km dróg a na kolejne 912,6 km zostały rozpisane postępow

Zrealizowana

Szybsze połączenia kolejowe

Dnia 14 grudnia 2014 r. pociągi Pendolino należące do nowej kategorii Express InterCity Premium rozpoczęły kursowanie obsługując połączenia kolejowe: Warszawa-Gdańsk, Warszawa-Katowice, Warszawa-Kraków i Warszawa-Wrocław. Od tej pory przejazd na tych trasach zadeklarowany przez przewoźnika ma wynosić:
• Warszawa – Gdańsk 2h 58min
• Warszawa – Wrocł

W trakcie realizacji

Nowe składy pociągów o wartości 6 mld zł

Spółka PKP Intercity prowadzi obecnie program inwestycyjny, którego wartość wynosi 5,6 mld zł. Jednak dotyczy on zakupu nowych i modernizacji starych składów pociągów. Kwota przeznaczona na inwestycje w nowy tabor sięga nie 6 mld zł, a prawie 4 mld zł.

Z informacji na stronie spółki wynika, że w 2015 roku na torach pojawi się:
• 10 lokomotyw spalin

W trakcie realizacji

70% taboru PKP Intercity nowe lub zmodernizowane

Zgodnie z informacjami PKP Intercity, do końca 2015 r. 70% taboru będą stanowiły nowe albo zmodernizowane składy

Zrealizowana

Rozwój transportu miejskiego z funduszy europejskich

Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 przewidują środki na rozwój transportu miejskiego. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko wśród swoich celów ma rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i przewiduje na jego realizację 2,3 mld euro. Podobnie Program Operacyjny Polska Wschodnia przeznczacza na niskoemisyjny i zrównoważony transport

W trakcie realizacji

Inwestycje w porty

Jak podaje Kancelaria Premiera do 7 września 2015 r. na ten cel wydano łącznie ok. 655 mln zł, a do końca roku planowane jest wydatkowanie ok. 318,6 mln zł. Biorąc pod uwagę dotychczas wydatkowane środki daje to kwotę ok. 974 mln zł. W kolejnych latach pieniądze mają być sukcesywnie przeznaczane.

Niezrealizowana

Kodeks budowlany

Z komunikatu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego wydanego 16 września 2015 roku wynika, że projekt ustawy – Kodeks Budowlany jest nadal na etapie konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych. W dniu 28 czerwca 2015 roku weszła w życie nowelizacja obowiązującego Prawa budowlanego, która ma uprościć i przyspieszyć proces budowlany więks

Zrealizowana

Program Kultura Dostępna

Projekt Kultura Dostępna został wdrożony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dostępne w jego ramach programy zakładają m.in. wstęp do wybranych Muzeów Narodowych dla dzieci i studentów do 26 roku życia za 1 zł, lekcje muzealne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, poszerzanie darmowych zasobów Narodowego Instytu

Bez podjętych działań

Specjalny program edukacyjny dla budowania nowoczesnego patriotyzmu

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie stworzyło do tej pory programu edukacyjnego, który dotyczy miejsc i muzeów historycznych, poświęcony budowaniu nowoczesnego patriotyzmu.

W trakcie realizacji

2% PKB na naukę do 2020

Wydatki budżetu państwa na naukę w roku 2015 wyniosą 7 438 mln zł, co oznacza wzrost o 690 mln zł, czyli 10,2% w porównaniu z 2014 r. Zgodnie z Wieloletnim Planem Finansowym Państwa 2015-2018 do celów Rady Ministrów należy podniesienie poziomu wydatków badań naukowych w Polsce na prace badawczo-rozwojowe, co może oznaczać potrzebę przyjęcia ścieżki

Zrealizowana

Program staży dla studentów w administracji publicznej

Rada Ministrów 3 marca 2015 r. przyjęła dokument zatytułowany “Zalecenia dotyczące praktyk studenckich w urzędach administracji rządowej oraz w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych w 2015 r., przedłożone przez Szefa Służby Cywilnej”. Zgodnie z dokumentem, w administracji rządowej oraz jednostkach jej podległych i nadzorowanych n

W trakcie realizacji

Studia dla wybitnych

Zgodnie z nowelizacją ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od 2016 r. wystartuje rządowy program “Studia dla wybitnych”. Stu studentów rocznie dzięki wsparciu państwa będzie mogło rozpocząć studia na najlepszych uczelniach na świecie. Na realizację tego celu ma zostać przeznaczone 18,5 mln zł z 

W trakcie realizacji

2% PKB na obronność

W dniu 22 sierpnia 2015 roku weszła w życie ustawa z dnia 10 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o finansach publicznych. Akt prawny stanowi, że: “Na finansowanie potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej przeznacza się corocznie wydatki z 

Zrealizowana

Dodatkowe 39 mln zł dla żołnierzy

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych doszło do jego zwiększenia po upływie 15 lat służby wojskowej. Dodatek został powiększony za każdy następny rok o 1% kwoty uposażenia zasadniczego, nie więcej jednak niż do wysokości 35% po 35 latach słu

Zrealizowana

Otwarcie Centrum Weterana

Centrum Weterana Misji Poza Granicami Kraju zostało oficjalnie otworzone 21 grudnia 2014 r.

Niezrealizowana

Plan Wzmocnienia Bezpieczeństwa Państwa

Plan Wzmocnienia Bezpieczeństwa Państwa został opracowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej przy udziale innych resortów, a do zakończenia prac nad nim doszło 18 listopada 2014 r. Rada Ministrów przyjęła dokument 9 grudnia 2014 r., a premier Ewa Kopacz przedstawiła go członkom Rady Bezpieczeństwa Narodowego na posiedzeniu 10 grudnia 2014 r. Opróc

W trakcie realizacji

Zwiększona obecność wojskowa USA w Polsce

Dnia 23 czerwca 2015 r. zastępca sekretarza Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych Ashton Carter podczas wizyty w Estonii ogłosił, że do nowych państw Sojuszu Północnoatlantyckiego (Estonii, Litwy, Łotwy, Bułgarii, Rumunii i Polski) trafi ciężki amerykański sprzęt wojskowy, m.in. w postaci czołgów oraz artylerii. Jest to jeden z przejawów zwiększ

Zrealizowana

Waloryzacja emerytur

Dnia 1 marca 2015 r. doszło do waloryzacji emerytur i rent na poziomie minimum 36 złotych w przypadku emerytur, emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych. Wszystko za sprawą nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w któr

Zrealizowana

Dzienne domy opieki dla seniorów

Rada Ministrów dnia 17 marca 2015 r. przyjęła program Senior-WIGOR. Zgodnie z jego założeniami Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeznaczy 370 mln zł na utworzenie dziennych domów seniora – połączenie uniwersytetu trzeciego wieku, klubu seniora, biblioteki oraz gabinetu rehabilitacyjnego.

Jednostka samorządu terytorialnego będzie mogła uzys

W trakcie realizacji

Złotówka za złotówkę

W dniu 1 stycznia 2016 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 15 maja 2015 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Dzięki niej rodzinom, które przekroczą próg dochodowy świadczenia będą obniżane stopniowo wraz ze wzrostem dochodu. Za każde przekroczenie progu o 1 zł, łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1 zł.

W trakcie realizacji

Urlopy rodzicielskie

W dniu 1 stycznia 2016 roku wejdzie w życie ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. Zakłada ona wprowadzenie nowego świadczenia rodzinnego dla rodzin wychowujących dzieci: świadczenia rodzicielskiego, przysługujące osobom które urodziły dziecko, a które nie są uprawnione do zasiłku macierzyńskiego lub uposaż

Zrealizowana

Budowa żłobków i przedszkoli w 2015

Rząd w roku 2015 faktycznie zwiększył nakłady o 50 milionów złotych na utworzenie nowych miejsc w żłobkach względem roku 2014. Dodatkowe 20 mln zł zostało przekazane gminom na rzecz utworzenia nowych miejsc w tych placówkach. Kolejne 19 mln zostało przekazane dla podmiotów niegminnych oraz 11 mln zostało przeznaczone na rzecz opieki nad dziećmi stu

W trakcie realizacji

Przyzakładowe żłobki i przedszkola

W dniu 1 stycznia 2016 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 10 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zakłada ona możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez pracodawcę na utworzenie zakładowego żłobka, klubu dziecięcego lub przed

Zrealizowana

Ustawa antykryzysowa

Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy umożliwiła ministrowi właściwemu do spraw pracy – dysponentowi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przeznaczyć na pomoc przedsiębiorcom, którzy ucierpieli w następstwie wystąpienia ograniczenia wwozu towarów na terytoria inny

W trakcie realizacji

Fundusz Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych

Dopiero w styczniu 2015 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych. Środki z tego Funduszu (administrowanego przez Agencję Rynku Rolnego) mają być wypłacane rolnikom, którzy ponieśli straty ekonomiczne z przyczyn od nich niezależnych. Wysokość wpłat ustalono na poziomie 0,2% wartości n

Zrealizowana z opóźnieniem

Informacja o polityce zagranicznej

Expose ministra spraw zagranicznych Grzegorza Schetyny miało miejsce 6 listopada 2014 r. (Informacja Rady Ministrów o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w latach 2014-2015), a nie jak obiecywała Ewa Kopacz pod koniec października. Kolejne takie wystąpienie odbyło się 23 kwietnia 2015 r. Należy jednak uznać to zobowiązanie za zrealizowane, gdy

Zrealizowana

Stanowisko rządu w sprawie emisji CO2

W konkluzjach Rady Europejskiej ze szczytu odbywającego się w październiku 2014 r. znajdują się zapisy stwierdzające, iż przydział bezpłatnych uprawnień emisji CO2 dla sektora elektro-energetycznego na poziomie 40% nie wygaśnie w 2019 r. a będzie obowiązywał do 2030 r. Umożliwiło to przekazywanie praw do emisji CO2 dla sektora elektro-energetyczneg

Zrealizowana

Zabieganie o podpisanie umowy o wolnym handlu UE-USA

Mimo dużego stopnia ogólności tego stwierdzenia, można uznać słowa Ewy Kopacz za spełnione. Materiały ze strony Kancelarii Premiera wskazują na to, że Polska aktywnie działa na rzecz stworzenia strefy wolnego handlu USA z Unią Europejską, należąc do formuły “Friends of TTIP” i uczestnicząc w jej rozmowach.

Bez podjętych działań

Zabieganie o solidarność energetyczną w UE

W okresie rządów Ewy Kopacz miały miejsce dwa ważne zdarzenia związane z solidarnością energetyczną. W lutym 2015 r. Komisja Europejska przedstawiła strategię budowy unii energetycznej. We wrześniu 2015 r. europejskie koncerny podpisały z Gazpromem umowę o rozbudowie gazociągu Nord Stream 2. Komisja Europejska zajmuje się badaniem kontraktu pod wzg

W trakcie realizacji

Program Prawo dla każdego

W dniu 1 stycznia 2016 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Dotyczy ona powstania sieci punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Adwokaci i radcowie prawni na podstawie umów zawartych z powiatami nieodpłatnie poinformują, jak rozwiązać konkretny problem prawny, czy też pomogą przyg

Zrealizowana

Pakiet kolejkowy i onkologiczny

Program Szybka terapia onkologiczna zaczął obowiązywać w styczniu 2015 r. Jak czytamy w informacjach: “Jest przeznaczona dla wszystkich pacjentów, u których lekarze podejrzewają lub stwierdzą nowotwór złośliwy”. Jeśli chodzi o pakiet kolejkowy, to składa się on z 3 ustaw które zostały ogłoszone w sierpniu 2014 r.: Ustawa o zmianie ustawy o zawodach

Częściowo zrealizowana

Instytut Geriatrii

Rozporządzenie Rady Ministrów ustanawiające Instytut Geriatrii zostało przyjęte przez rząd 25 sierpnia 2015 r. Dotyczy jednak nie powstania, a reorganizacji istniejącego Instytutu Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie, która polega na rozszerzeniu przedmiotu działalności Instytutu oraz zmianie nazwy. Do podstawowej działa

Zrealizowana

Rezydentury dla młodych lekarzy

Postępowanie kwalifikacyjne na rezydentury odbywa się w terminach: 1-31 marca 2015 r. oraz 1-31 października 2015 r.. Zgodnie z informacją ze strony Ministerstwa Zdrowia w 2015 r. minister przyznał ponad 6,5 tysiąca rezydentur, z czego 5746 w październiku (1880 miejsc w dziedzinach priorytetowych i 3866 miejsca w pozostałych dziedzinach), czym speł

Zrealizowana

Likwidacja niezdrowego jedzenia ze szkół

Dnia 1 września 2015 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia zgodnie z którą w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych sprzedawane mogą być jedynie te produkty, które zostały zaklasyfikowane jako środki spożywcze przeznaczone do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty. G