Czas czytania: około min.

Ile zgłoszonych uwag do ustawy o sieci szpitali zostało uwzględnionych?

23.02.2017 godz. 11:00

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

zestawieniu uwag do ustawy tworzącej tzw. sieć szpitali, które zostały zgłoszone podczas konsultacji publicznych i opiniowania znajduje się 325 uwag. Spośród nich, zostało uwzględnionych 21 uwag (uwagi numer: 31, 35, 62, 69, 70, 90, 97, 139, 144, 198, 202, 203, 204, 223, 238, 240, 261, 266, 273, 291, 295, 301, 308) natomiast 4 uwagi zostały uwzględnione częściowo (uwagi numer: 92, 180, 187, 197). Pozostałe zgłoszone uwagi zostały uznane za niezasadne, wykraczające poza materię projektu, niejasne lub z innego powodu nie zostały one uwzględnione.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.