Marek Kuchciński

Parlamentarzysta

Partia: Prawo i Sprawiedliwość

2

Sprawdzone wypowiedzi

2

0

0

0

0

Sprawdzonych obietnic

Filtry

WYCZYŚĆ

Ocena wypowiedzi

FILTRUJ

Imię i nazwisko:Marek Kuchciński
Data i miejsce urodzenia:09-08-1955, Przemyśl
Wykształcenie:średnie policelane/pomaturalne
Ukończona uczelnia:

nie dotyczy

Zawód:polityk
Partia:Prawo i Sprawiedliwość
Pełniona funkcja:Parlamentarzysta
Wybrany dnia:25-10-2015
Województwo:podkarpackie
Okręg:Krosno
Liczba głosów:34558

Biogram:

Urodził się 9 sierpnia 1955 r. w Przemyślu. W latach 80. organizował w Przemyślu środowisko Kultury Niezależnej. Wydawał i współredagował kwartalnik „Strych Kulturalny”. Współorganizował Dni Kultury Chrześcijańskiej w Przemyślu oraz międzynarodowe wystawy plastyczne „Człowiek – Bóg – Świat”. Działał w niezależnym ruchu chłopskim – m.in. był członkiem Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników. W 1985 r. aresztowany za działalność opozycyjną.

Był współzałożycielem Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w województwie przemyskim w 1989 r. W latach 1990-1992 był członkiem Krajowego Komitetu Obywatelskiego „S” przy Lechu Wałęsie. Od 1990 r. do 1999 r.  należał do Porozumienia Centrum, kierując organizacją PC w województwie przemyskim.

Był prezesem Przemyskiego Towarzystwa Kulturalnego, wydającego m.in. miesięcznik „Spojrzenia Przemyskie”, wiceprezesem rzeszowskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz przewodniczył radzie programowej Polskiego Radia Rzeszów. W latach 1994 – 1999 był radnym Przemyśla, a następnie do 2001 r. wicewojewodą podkarpackim.

Od 2001 r. sprawuje mandat posła na Sejm kolejnych kadencji z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. 4 sierpnia 2010 r. został wicemarszałkiem Sejmu VI kadencji, a 8 listopada 2011 r. wybrany na wicemarszałka Sejmu VII kadencji.

Przewodniczył komisjom: Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Był wiceprzewodniczącym Delegacji Parlamentarnej do Zgromadzenia Parlamentarnego RP i Ukrainy oraz członkiem Polsko – Węgierskiej Grupy Parlamentarnej.

Od 2010 r. jako wicemarszałek Sejmu RP jest inicjatorem cyklu spotkań – konferencji państw karpackich pod hasłem „Europa Karpat”, których celem jest m.in. wzmacnianie współpracy we wszystkich obszarach aktywności publicznej oraz budowa międzynarodowej sieci parlamentarzystów działających na rzecz zrównoważonego rozwoju Karpat.

12 listopada 2015 r. decyzją Izby objął funkcję marszałka Sejmu VIII kadencji.

Wyróżniony m.in. nagrodą Polskiego Radia i Telewizji w Rzeszowie i nagrodą wojewody przemyskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury. Otrzymał Laur „Nowin” w kategorii polityk roku 2003.

Żonaty, ma troje dzieci.