Marek Zagórski

minister cyfryzacji

Partia: Prawo i Sprawiedliwość

0

Sprawdzonych wypowiedzi

0

0

0

0

0

Sprawdzonych obietnic

Imię i nazwisko:Marek Zagórski
Data i miejsce urodzenia:06-08-1967, Kamień Pomorski
Wykształcenie:Wyższe
Ukończona uczelnia:

Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny, Pedagogika - magister (1993); Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Bankowość i finanse (2001) - studia podyplomowe

Zawód:prezes
Partia:Prawo i Sprawiedliwość
Wybrany dnia:25-10-2015
Województwo:mazowieckie
Okręg:Siedlce
Liczba głosów:19018

Biogram:

Urodzony 6 sierpnia 1967 roku w Kamieniu Pomorskim. Poseł na Sejm RP (IV i VIII kadencja). Od stycznia 2018 roku kierował Ministerstwem Cyfryzacji jako sekretarz stanu.

Ukończył studia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego (magister pedagogiki, 1993) i studium podyplomowe w zakresie bankowości i finansów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (2001). W latach 2006-2007 był sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w latach 2015-2016 sprawował funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, a od 2016 roku był sekretarzem stanu w Ministerstwie Cyfryzacji. W latach 2005-2006 oraz 2009-2015 był prezesem zarządu Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Zasiadał w zarządach i radach nadzorczych spółek prawa handlowego. Był członkiem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Rady Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Komitetu Polityki Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. W latach 1999-2001 był szefem gabinetu politycznego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Był redaktorem naczelnym tygodnika „Punkt Widzenia” (1991-93), kierował redakcją szczecińskiej telewizji kablowej TV Gryfnet (1993-95), był prezesem zarządu Pomorskiej Stacji Radiowej (1995-98). W 1998 roku był pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Szczecina. Rok później pracował jako zastępca dyrektora w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jest żonaty, ma dwójkę dzieci.