Strona główna Wypowiedzi Marek Zagórski o programie „Polska Cyfrowa” i unijnym wsparciu dla walki z COVID-19

Marek Zagórski o programie „Polska Cyfrowa” i unijnym wsparciu dla walki z COVID-19

Marek Zagórski o programie „Polska Cyfrowa” i unijnym wsparciu dla walki z COVID-19

Marek Zagórski

Prawo i Sprawiedliwość

180 mln na internet i sprzęt dla uczniów i dla nauczycieli to środki z dotychczasowego POPC, które postanowiliśmy w porozumieniu z KE przeznaczyć na nowy cel. UE nie przekazała żadnych nowych środków, nawet 1€ na walkę z Covid-19 w Polsce.

Twitter, 27.03.2020 r.

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Twitter, 27.03.2020 r.

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Wpis ministra cyfryzacji Marka Zagórskiego oceniamy jako manipulację, ponieważ, pominął on w swojej wypowiedzi fakt, że Unia Europejska przeznaczyła na walkę z COVID-19 środki pochodzące z funduszy strukturalnych, które w normalnych warunkach Polska musiałaby zwrócić z powodu ich niewykorzystania.

Minister Cyfryzacji Marek Zagórski 27 marca 2020 roku napisał na Twitterze, że 180 mln zł zostanie przeznaczone na sprzęt informatyczny, który ma służyć uczniom i nauczycielom w organizowaniu zdalnych zajęć. Minister zaznaczył, że te środki miały być zagospodarowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), lecz zdecydowano się użyć je w inny sposób. Jednocześnie podał, że Unia Europejska nie przeznaczyła żadnych nowych środków finansowych, aby wspomóc Polskę w radzeniu sobie ze skutkami pandemii.

Program „Polska Cyfrowa”

Program „Polska Cyfrowa” ma na celu podniesienie umiejętności cyfrowych wśród społeczeństwa, ułatwienie dostępu do szybkiego internetu oraz umożliwienie załatwiania online większej liczby spraw urzędowych, zdrowotnych lub związanych z edukacją. Źródłem środków w przeważającej części jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  (2 172,5 mln euro). Reszta pochodzi z publicznych i prywatnych środków krajowych (minimalnie 394,4 mln euro).

Centrum Projektów dla Programu ogłosiło, że w ramach inicjatywy „Zdalna Szkoła” od 1 kwietnia gminy i powiaty mogą otrzymać dofinansowanie na zakup niezbędnego sprzętu elektronicznego, który umożliwi realizację zajęć w trybie zdalnym. W sumie na ten cel ma być przeznaczone 186 mln zł, na co Komisja Europejska wyraziła zgodę. Od 1 do 6 kwietnia oceniono pozytywnie 312 wniosków.

Czy Unia Europejska wspiera walkę z COVID-19?

W obliczu pandemii Komisja Europejska zaproponowała program „Coronavirus Response Investment Initiative” mający na celu wsparcie finansowe państw członkowskich. Został on przegłosowany 26 marca przez Parlament Europejski. Rozporządzenie weszło w życie 1 kwietnia.

Część środków, które mają w pierwszej kolejności wesprzeć państwa członkowskie UE, to niewykorzystane zaliczki, które podlegają w normalnych okolicznościach zwrotowi do budżetu. Rozporządzenie likwiduje ten obowiązek. W sumie państwa mają otrzymać ok. 37 mld euro, z czego Polska ponad 7,4 mld.

Informacje te weryfikowaliśmy również przy okazji podobnej wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego.

Minister Marek Zagórski ma rację, pisząc, że pieniądze mające służyć zaopatrzeniu szkół i uczniów w sprzęt elektroniczny pochodzą z budżetu programu „Polska Cyfrowa”. W kontekście wsparcia ze strony UE faktem jest, że nie są to pod względem formalnym nowe, dodatkowe środki. Jednak do puli wliczają się również te, które Polska z racji ich wcześniejszego niewykorzystania musiałaby zwrócić do Brukseli. W obecnej sytuacji można je rozdysponować na walkę z koronawirusem. Dlatego wypowiedź Marka Zagórskiego oceniamy jako manipulację.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!