Wanda Buk

fot. Ministerstwo Cyfryzacji / Wikimedia / https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/deed.en

Wanda Buk

Podsekretarz Stanu

2

Sprawdzone wypowiedzi

2

0

0

0

0

0

Sprawdzonych obietnic

Filtry

WYCZYŚĆ

Ocena wypowiedzi

FILTRUJ

Imię i nazwisko:Wanda Buk
Data i miejsce urodzenia:16-03-1988, Spała
Wykształcenie:Wyższe
Ukończona uczelnia:

Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji - magister (2012)
Université de Poitiers, Wydział Francuskiego Prawa Biznesowego - magister (2014)
Akademia Sztuki Wojennej, międzynarodowe stosunki militarne - studia podyplomowe (2014)
Szkoła Główna Handlowa , pomoc państwowa - studia podyplomowe (2017)
Akademia Sztuki Wojennej, Wydział Zarządzania i Dowodzenia - doktor (2019)

Zawód:Adwokat
Wybrany dnia:10-07-2018

Biogram:

Wanda Buk od 11 stycznia 2016 r. pełniła funkcję dyrektora Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Zarządzała instytucją odpowiedzialną za wdrażanie funduszy europejskich przeznaczonych na cyfryzację kraju. Odpowiadała za realizację projektów finansowanych przez UE o wartości 10 mld zł, obejmujących m.in.: budowę infrastruktury IT i telekomunikacyjnej zapewniającej dostęp do szybkiego Internetu, rozwój usług elektronicznych o wysokiej dostępności i jakości, cyfryzację w administracji i kulturze, poprawę kompetencji cyfrowych w skali kraju ze szczególnym naciskiem na kodowanie, a także upowszechnianie podstawowej wiedzy informatycznej w różnych grupach społecznych.

Pracowała w kancelariach prawnych, gdzie realizowała projekty infrastrukturalne, w tym również te finansowane ze środków publicznych oraz doradzała podmiotom z rynku regulowanego. Zasiadała w Radach Nadzorczych: Nask 4 Innovation sp. z o.o., NUW sp. z o.o. i Mana Solid Invest sp. z o.o. Biegle włada językami: angielskim i francuskim.

Od lipca 2018 r. jest podsekretarzem stanu w Ministerstwie Cyfryzacji. Wykonuje czynności kierownictwa wobec Departamentu Polityki Międzynarodowej i Departamentu Telekomunikacji.