Partnerzy

Facebook

Działania w ramach współpracy: Programu niezależnej weryfikacji informacji Facebooka. W ramach Programu weryfikujemy wiarygodność treści zamieszczanych na Facebooku przez jego użytkowników. Treści oznaczane jako fałszywe otrzymują mniejszy zasięg, co zapobiega rozprzestrzenianiu się fake newsów na łamach portalu.

Biuro Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu

Stowarzyszenie Demagog jest organizacją partnerską Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu w ramach akcji „Tym razem głosuję”.

Narodowy Instytut Wolności - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Działania w ramach współpracy: Projekt „Krytyczny umysł – Obywatele w walce o prawdę!”. W ramach projektu przeprowadzony zostanie monitoring wyborów samorządowych, rozwiniemy projekt Akademia Fact-Checkingu o platformę e-learningową, przeprowadzimy pierwsze w Polsce badanie dotyczące fake news.

Fundacja Batorego

Działania w ramach współpracy: Weryfikacja obietnic wyborczych i publicznych wypowiedzi polityków metodą fact-check. Monitorowanie zmian w prawie dotyczącym dostępu do informacji publicznej i walki z fałszywymi informacjami w internecie. Przeprowadzenie 60 warsztatów w ramach Akademii Fact-checkingu dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych, działania promocyjne.

Ambasada Stanów Zjednoczonych

Działania w ramach współpracy: Realizacja projektu pn. “Akademia Fact-Checkingu czyli jak radzić sobie z fałszywymi informacjami”. Dzięki współpracy zostały przeprowadzone zajęcia dla uczniów i nauczycieli w temacie fake news, wiarygodnych źródeł informacji i fact-checkingu.

Instytut Polityk Publicznych

Instytut Polityk Publicznych (IPP) jest założonym w 2015 r. eksperckim ośrodkiem, który skupia się na wypracowywaniu najważniejszych idei dla Polski oraz aktywnym wdrażaniem ich w życie. Wychodzi z założenia, że brakuje w Polsce silnego podmiotu dostarczającego społeczeństwu wiedzę operacyjną, czyli możliwą do bezpośredniego wykorzystania w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym.

Facebook i News Literacy Project

Działania w ramach współpracy: Dzięki działaniom networkingowym i grantowi Facebooka nawiązaliśmy kontakt z amerykańską organizacją News Literacy Project (NLP), która od 2009 r. prowadzi w Stanach Zjednoczonych działania z zakresu edukacji medialnej i kształtowania postaw krytycznego myślenia, m.in. za pośrednictwem platformy Checkology®. NLP wspiera nas w procesie tworzenia własnej platformy e-learningowej (konsultacje, udostępnienie licencji do wersji premium Checkology®).