Partnerzy

Biuro Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu

Stowarzyszenie Demagog jest organizacją partnerską Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu w ramach akcji „Tym razem głosuję”.

Narodowy Instytut Wolności - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Działania w ramach współpracy: Projekt „Krytyczny umysł – Obywatele w walce o prawdę!”. W ramach projektu przeprowadzony zostanie monitoring wyborów samorządowych, rozwiniemy projekt Akademia Fact-Checkingu o platformę e-learningową, przeprowadzimy pierwsze w Polsce badanie dotyczące fake news.

Fundacja Batorego

Działania w ramach współpracy: Weryfikacja obietnic wyborczych i publicznych wypowiedzi polityków metodą fact-check. Monitorowanie zmian w prawie dotyczącym dostępu do informacji publicznej i walki z fałszywymi informacjami w internecie. Przeprowadzenie 60 warsztatów w ramach Akademii Fact-checkingu dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych, działania promocyjne.

Ambasada Stanów Zjednoczonych

Działania w ramach współpracy: Realizacja projektu pn. “Akademia Fact-Checkingu czyli jak radzić sobie z fałszywymi informacjami”. Dzięki współpracy zostały przeprowadzone zajęcia dla uczniów i nauczycieli w temacie fake news, wiarygodnych źródeł informacji i fact-checkingu.

Instytut Polityk Publicznych

Instytut Polityk Publicznych (IPP) jest założonym w 2015 r. eksperckim ośrodkiem, który skupia się na wypracowywaniu najważniejszych idei dla Polski oraz aktywnym wdrażaniem ich w życie. Wychodzi z założenia, że brakuje w Polsce silnego podmiotu dostarczającego społeczeństwu wiedzę operacyjną, czyli możliwą do bezpośredniego wykorzystania w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym.

Facebook i News Literacy Project

Działania w ramach współpracy: Dzięki działaniom networkingowym i grantowi Facebooka nawiązaliśmy kontakt z amerykańską organizacją News Literacy Project (NLP), która od 2009 r. prowadzi w Stanach Zjednoczonych działania z zakresu edukacji medialnej i kształtowania postaw krytycznego myślenia, m.in. za pośrednictwem platformy Checkology®. NLP wspiera nas w procesie tworzenia własnej platformy e-learningowej (konsultacje, udostępnienie licencji do wersji premium Checkology®).