Czas czytania: około min.

Andrzej Zybertowicz o legitymizacji Konstytucji RP

28.04.2018 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Kontekst wypowiedzi profesora Zybertowicza jednoznacznie wskazuje na to, że chodzi mu o bezwzględne poparcie dla Konstytucji i PiS, to jest proporcję liczby  zwolenników do liczby wszystkich uprawnionych do głosowania obywateli.

Projekt obecnie obowiązującej ustawy zasadniczej został poddany pod głosowanie w referendum 25 maja 1997. Zgodnie z obwieszczeniem Państwowej Komisji Wyborczej z 8 lipca 1997 w referendum konstytucyjnym do głosowania było uprawnionych 28 324 965 osób. 6 398 316 wyborców zagłosowało za projektem, co daje około 22,58% głosów – jak powiedział profesor Zybertowicz „22 z małym dziubkiem”.

Co do legitymacji PiS, zgodnie z komunikatem PKW uprawnionych do głosowania w wyborach parlamentarnych w 2015 r. było 30 629 150 osób, z czego na PiS zagłosowało 5 711 687 wyborców, czyli około 18,65%. Przywołane przez profesora Zybertowicza 19% uznajemy za dopuszczalne.

W świetle dostępnych informacji, wypowiedź profesora Zybertowicza uznajemy za prawdziwą.

Share The Facts
Andrzej Zybertowicz
prezydencki doradca


Przydałaby się bardzo informacja (…) jaki procent uprawnionych do głosowania głosowało w referendum konstytucyjnym w 1997 r., czyli jaką ona ma legitymizację. Wie pan jaką? Około 22 z małym dziubkiem. A PiS ma legitymizację 19%. (…) Można powiedzieć, że jest to poziom legitymizacji konstytucyjny.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.