Strona główna Wypowiedzi Andrzej Zybertowicz o legitymizacji Konstytucji RP

Andrzej Zybertowicz o legitymizacji Konstytucji RP

Andrzej Zybertowicz o legitymizacji Konstytucji RP

Andrzej Zybertowicz

Doradca Prezydenta RP

Przydałaby się bardzo informacja (…) jaki procent uprawnionych do głosowania głosowało w referendum konstytucyjnym w 1997 r., czyli jaką ona ma legitymizację. Wie pan jaką? Około 22 z małym dziubkiem. A PiS ma legitymizację 19%. (…) Można powiedzieć, że jest to poziom legitymizacji konstytucyjny.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Kontekst wypowiedzi profesora Zybertowicza jednoznacznie wskazuje na to, że chodzi mu o bezwzględne poparcie dla Konstytucji i PiS, to jest proporcję liczby  zwolenników do liczby wszystkich uprawnionych do głosowania obywateli.

Projekt obecnie obowiązującej ustawy zasadniczej został poddany pod głosowanie w referendum 25 maja 1997. Zgodnie z obwieszczeniem Państwowej Komisji Wyborczej z 8 lipca 1997 w referendum konstytucyjnym do głosowania było uprawnionych 28 324 965 osób. 6 398 316 wyborców zagłosowało za projektem, co daje około 22,58% głosów – jak powiedział profesor Zybertowicz „22 z małym dziubkiem”.

Co do legitymacji PiS, zgodnie z komunikatem PKW uprawnionych do głosowania w wyborach parlamentarnych w 2015 r. było 30 629 150 osób, z czego na PiS zagłosowało 5 711 687 wyborców, czyli około 18,65%. Przywołane przez profesora Zybertowicza 19% uznajemy za dopuszczalne.

W świetle dostępnych informacji, wypowiedź profesora Zybertowicza uznajemy za prawdziwą.

 

 

Share The Facts
Andrzej Zybertowicz
prezydencki doradca

 

Przydałaby się bardzo informacja (…) jaki procent uprawnionych do głosowania głosowało w referendum konstytucyjnym w 1997 r., czyli jaką ona ma legitymizację. Wie pan jaką? Około 22 z małym dziubkiem. A PiS ma legitymizację 19%. (…) Można powiedzieć, że jest to poziom legitymizacji konstytucyjny.

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!