Czas czytania: około min.

Arkadiusz Wiśniewski o pozyskanych przez niego dotacjach unijnych

30.07.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Arkadiusz Wiśniewski w nieprecyzyjny sposób odnosi się do kwestii dotacji, które miało uzyskać Opole za jego prezydentury. W lutowym wywiadzie dla Rzeczpospolitej mówi on o 600 mln „dofinansowania zewnętrznego”, z kolei w marcu, prezentując nową wiceprezydent Opola, wspomniał o „prawie 600 mln dotacji zewnętrznych”.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego możemy wyróżnić dotacje celowe z budżetu państwa, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (powszechnie określane jako dotacje unijne), a także wchodzące w skład dochodów własnych dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego. Nie jest jasne, do jakiego dokładnie horyzontu czasowego odwołuje się Arkadiusz Wiśniewski, a także o jakich dokładnie kategoriach dochodów jest mowa. Ponadto, użycie formy “uzyskałem” sugerować może, iż środki te nie zostały jeszcze w pełni rozdysponowane, jako, że dofinansowanie unijne rozpatrywane jest w ramach wieloletnich ram finansowych 2014 – 2020.

Przyjmując najszerszy wariant interpretacji słowa „dotacje”, uwzględniający wszystkie ww. kategorie, sprawdziliśmy jak kształtowały się dochody Opola za prezydentury Arkadiusza Wiśniewskiego.

W latach 2015 – 2017 (Arkadiusz Wiśniewski został zaprzysiężony na prezydenta Opola 4 grudnia 2014 r.) dotacje wyniosły 380 mln zł. Poniżej przedstawiono dane pochodzące ze sprawozdań, dotyczące dotacji uzyskanych w poszczególnych latach budżetowych.

2015

 • Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 3 301 562,20 zł
 • Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych – 11 057 463,40  zł
 • Dotacje celowe z budżetu państwa – 54 609 216,48 zł

Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej – 13 233 416,44 zł 

Razem: 82 201 658,32 zł 

2016

 • Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 3 285 281,39 zł
 • Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych – 7 287 044,72 zł 
 • Dotacje celowe z budżetu państwa – 95 094 801,53 zł 

Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej – 22 389 076,74 zł 

Razem: 128 056 204,38 zł

2017

 • Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2 849 463 zł 
 • Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych – 3 723 551,47 zł.
 • Dotacje celowe z budżetu państwa – 120 118 495,53 zł

Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej –  43 902 881,36 zł.

Razem: 170 594 391,36 zł

Z kolei według portalu Mapa Dotacji, prowadzonego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, miasto Opole jest w perspektywie finansowej 2014-2020 beneficjentem dofinansowania projektów ze środków unijnych na łączną kwotę 405 mln zł. Zauważyć jednak należy, iż niemal cały pierwszy rok obowiązywania tej perspektywy przypadł jeszcze na prezydenturę poprzednika Arkadiusza Wiśniewskiego, Ryszarda Zembaczyńskiego.

Zespół Demagoga zwrócił się z wnioskiem do Urzędu Miasta Opole o udostępnienie informacji publicznej, która wyjaśniałaby przytaczaną kwotę 600 mln złotych „dotacji / dofinansowania zewnętrznego”. Do tego czasu wypowiedź była uznawana za nieweryfikowalną.

odpowiedzi udzielonej przez Urząd Miasta Opola oraz Prezydenta Miasta Opole wynika, że wypowiedź A. Wiśniewskiego dotyczyła lat 2015-2018 oraz następujących kwot dotacji:

 • 581,6 mln zł, tj. wartości dofinansowania zewnętrznego pozyskanego (choć jeszcze niekoniecznie wypłaconego) ze źródeł europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, przeznaczonego na realizację projektów na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie lub decyzji o dofinansowaniu projektu, zawartych (lub wydanych) po 2014 roku;
 • 37,9 mln zł, tj. wartości dofinansowania zewnętrznego pozyskanego ze źródeł krajowych.

Łącznie dofinansowanie zewnętrzne wyniosło więc 619,5 mln zł, tym samym wypowiedź A. Wiśniewskiego uznajemy za prawdziwą.

 

 

Share The Facts
Arkadiusz Wiśniewski
Prezydent Opola

 

Pozyskałem ponad 600 mln złotych dotacji.

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub