Strona główna Wypowiedzi Borys Budka o uchylaniu immunitetów posłom PiS

Borys Budka o uchylaniu immunitetów posłom PiS

Borys Budka o uchylaniu immunitetów posłom PiS

Borys Budka

Minister Aktywów Państwowych
Platforma Obywatelska

Przypomnę, że w tym Sejmie żadnemu posłowi PiS nie ściągnięto immunitetu.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora uchylenie immunitetu oznacza zgodę Sejmu na pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej. Proces ten zakłada kilka etapów. Pierwszym z nich jest złożenie wniosku w tej sprawie do Marszałka Sejmu, który bada prawidłowość jego sformułowania oraz sprawdza czy dany czyn jest objęty immunitetem parlamentarnym. Następnie sprawą zajmuje się Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych. Wyniki jej pracy są prezentowane podczas posiedzenia Sejmu, gdzie również prawo do wypowiedzi ma poseł, którego czyn dotyczy. Końcowy etap zakłada głosowanie nad wnioskiem. Jednakże, aby pociągnąć posła do odpowiedzialności sądowej, potrzebna jest bezwzględna większość głosów ustawowej liczby posłów.

Ustawa przewiduje również, że poseł ma prawo do oświadczenia o wyrażeniu zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej, co potocznie oznacza zrzeczenie się immunitetu.

Dotychczas procedurze zniesienia immunitetu zostali podjęci następujący posłowie PiS: Krzysztof Lipiec, Krzysztof Jurgiel, Łukasz Zbonikowski, Bartosz Kownacki oraz Dominik Tarczyński. Spośród nich jedynie poseł Łukasz Zbonikowski stracił immunitet. Nie było to jednak spowodowane postanowieniem Sejmu, tylko jego prywatną decyzją, by się go zrzec.  

Wypowiedź posła Borysa Budki jest zatem prawdą, gdyż dotąd żadnemu posłowi PiS nie uchylono immunitetu wolą Sejmu.

Share The Facts
Borys Budka
Poseł PO

 

Przypomnę, że w tym Sejmie żadnemu posłowi PiS nie ściągnięto immunitetu.

 

 

 

Link oEmbed


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!