Strona główna Wypowiedzi Brak konsultacji w sprawie SCT w Warszawie? Sprawdzamy

Brak konsultacji w sprawie SCT w Warszawie? Sprawdzamy

Brak konsultacji w sprawie SCT w Warszawie? Sprawdzamy

Anna Moskwa

Prawo i Sprawiedliwość

W Warszawie jest przerażające, że nie ma pogłębionych konsultacji społecznych, nie ma dialogu z mieszkańcami, nie ma dialogu z tymi, którzy do tych stref (czystego transportu – przyp. Demagog) wjeżdżają lub mogliby potencjalnie wjeżdżać. (…) przy strefach czystego powietrza tych konsultacji absolutnie brakuje.

Sygnały Dnia, 18.07.2023

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Sygnały Dnia, 18.07.2023

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

  • W Warszawie w 2024 roku ma powstać strefa czystego transportu (SCT), czyli wydzielony obszar, po którym mogą poruszać się wyłącznie pojazdy spełniające odpowiednie normy emisji spalin.
  • W związku z tym przeprowadzono z mieszkańcami trwające trzy miesiące konsultacje. Odbyło się pięć spotkań na żywo i trzy online. Ponadto do urzędu wpłynęło 3 tys. uwag w tej sprawie.
  • Poza konsultacjami na zlecenie miasta przeprowadzono badanie opinii publicznej, które wykazało, że blisko 70 proc. warszawiaków popiera SCT w stolicy.
  • W związku z tym wypowiedź minister klimatu i środowiska Anny Moskwy oceniamy jako fałsz. 

Strefa Czystego Transportu w Warszawie już od 2024 roku

Warszawska strefa czystego transportu ma objąć większość Śródmieścia i fragmenty sąsiednich dzielnic. Po tym obszarze poruszać się będą mogły tylko pojazdy spełniające odpowiednie normy emisji spalin. Wdrożenie pierwszego etapu projektu zaplanowano na 1 lipca 2024 roku.

Dwa tygodnie temu o konsultacjach w sprawie SCT mówił wojewoda mazowiecki Tobiasz Bocheński. Jak wyjaśniliśmy, nie jest prawdą, że Urząd m.st. Warszawy ocenił poparcie dla SCT wśród Warszawiaków na 70 proc. tylko na podstawie konsultacji. Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa poszła jeszcze dalej: twierdzi, że takich konsultacji zupełnie nie było.

Dlatego w tym tekście przypominamy, jak przebiegały konsultacje w sprawie SCT w Warszawie.

Przebieg konsultacji w sprawie SCT

W przypadku planów utworzenia obszaru SCT konsultacje społeczne są konieczne. Zgodnie z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych samorządy mają obowiązek przeprowadzenia konsultacji społecznych przed utworzeniem SCT. Powinny one trwać przynajmniej 21 dni (art. 40).

Warszawa przeprowadziła konsultacje, a w czerwcu tego roku przedstawiono z nich raport. Trwały one trzy miesiące (od 25 stycznia do 25 kwietnia), w czasie których doszło do ośmiu spotkań z mieszkańcami: pięciu na żywo i trzech online. Mieszkańcy stolicy wyrażali swoje zdanie również za pośrednictwem formularza online lub maili.

W spotkaniach online uczestniczyło 129 osób, na spotkania w punktach konsultacyjnych przyszło ponad 160 osób, wypełniono 2 529 internetowych formularzy, drogą mailową uwagi zgłosiło 418 osób. W konsultacjach mogła wziąć każda chętna osoba.

Wnioski z konsultacji

We wnioskach wskazano, że wiele osób biorących udział w konsultacjach poparło pomysł wprowadzenia SCT. Ale dodano też: „Jednocześnie duża część biorących udział w konsultacjach wyraziła swój sprzeciw wobec projektowanej strefy i przedstawiła swoje obawy wiążące się z jej wprowadzeniem (podkr. Demagog)”.

Miasto zadeklarowało wprowadzenie zmian w projekcie uchwały dotyczącej SCT po sugestiach mieszkańców. Ci – według magistratu – w większości popierają plany związane ze strefą czystego transportu.

Jak zaznacza magistrat, w konsultacjach nie pytano, czy SCT powinna zostać wprowadzona, bo jak zaznaczono, to obowiązek Warszawy wynikający z realizacji Programu Ochrony Powietrza dla województwa mazowieckiego. Mieszkańcy mogli jednak wypowiedzieć się na temat obszaru objętego strefą czy harmonogramu jej wprowadzania.

Badania opinii mieszkańców w sprawie SCT

Dodatkowo na zlecenie urzędu miasta przeprowadzono badanie opinii sprawdzające stosunek mieszkańców do utworzenia strefy czystego transportu. Wykazało ono, że 69 proc. warszawiaków popiera SCT w swoim mieście. 42 proc. badanych opowiedziało się za inicjatywą „zdecydowanie”, z kolei 28 proc. wskazało na odpowiedź „raczej tak”.

Najbardziej negatywnie nastawione wobec SCT są osoby, które jeżdżą samochodem codziennie lub prawie codziennie (33 proc.). Niemniej nawet wśród kierowców większość opowiada się za SCT: 59 proc.

Wypowiedź minister klimatu i środowiska oceniamy więc jako fałsz. Miasto przeprowadziło konsultacje, a także zleciło badanie opinii publicznej w związku z planami wprowadzenia SCT. 

Strefy czystego powietrza w Europie

Strefy niskoemisyjne funkcjonują już w europejskich miastach takich jak Londyn czy Berlin. Według raportu Clean Cities Campaign z lipca 2022 roku w Europie funkcjonowało wówczas 320 stref czystego transportu.

Jak przewidują autorzy raportu, do 2025 roku możemy się spodziewać 500 SCT w całej Europie. Za wzrost ten odpowiadać będą między innymi nowe krajowe regulacje w takich państwach jak Hiszpania, Polska czy Francja, które wspierają miasta chcące utworzyć SCT.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!