Czas czytania: około min.

Co ile minut w Polsce wybucha pożar?

20.01.2020 godz. 14:45

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej na swojej stronie internetowej co roku publikuje dokument, zawierający dane statystyczne poświęcone zdarzeniom według rodzaju i wielkości w rozbiciu na województwa. Najnowsze dostępne dane obejmują rok 2018. Wynika z nich, że doszło wtedy do 502 055 zdarzeń, z czego 149 434 stanowiły pożary (29,76%), 311 978 (62,1%) dotyczyły miejscowych zagrożeń, a 40 643 to fałszywe alarmy (8,1%).

1 rok trwa 525 600 minut. Gdy podzielimy tę liczbę przez liczbę pożarów z 2018 r., okazuje się, że w okresie tym średnio co około 3,5 minuty gdzieś w Polsce wybuchał pożar. Wypowiedź uznajemy zatem za prawdziwą

Dokument poświęcony zdarzeniom publikowany jest przez Państwową Straż pożarną co roku. W poprzednich latach liczba pożarów w Polsce kształtowała się w następujący sposób: 

  • 2017 – 125 892,
  • 2016 – 126 228,
  • 2015 – 184 817,
  • 2014 – 145 237,
  • 2013 – 126 426,
  • 2012 – 183 888,
  • 2011 – 171 839,
  • 2010 – 135 555. 

Jak widać, statystyka ta nie wykazuje wyraźnej tendencji. W ostatnich latach liczba pożarów wahała się od poziomu około 126 tysięcy do nawet niemal 185 tysięcy rocznie. Dane za rok 2018 oscylują wokół średniej arytmetycznej z tego okresu.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub