Strona główna Wypowiedzi Co ile minut w Polsce wybucha pożar?

Co ile minut w Polsce wybucha pożar?

Co ile minut w Polsce wybucha pożar?

Tadeusz Tomaszewski

Poseł
Nowa Lewica

Z danych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej za rok 2018 wynika, że było ponad 0,5 mln zdarzeń, z czego 30% to pożary, 62% – miejscowe zagrożenia. Uświadommy sobie jedno: co 3 minuty 31 sekund wybucha pożar.

Posiedzenie Sejmu, 9.01.2020 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Sejmu, 9.01.2020 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej na swojej stronie internetowej co roku publikuje dokument, zawierający dane statystyczne poświęcone zdarzeniom według rodzaju i wielkości w rozbiciu na województwa. Najnowsze dostępne dane obejmują rok 2018. Wynika z nich, że doszło wtedy do 502 055 zdarzeń, z czego 149 434 stanowiły pożary (29,76%), 311 978 (62,1%) dotyczyły miejscowych zagrożeń, a 40 643 to fałszywe alarmy (8,1%).

1 rok trwa 525 600 minut. Gdy podzielimy tę liczbę przez liczbę pożarów z 2018 r., okazuje się, że w okresie tym średnio co około 3,5 minuty gdzieś w Polsce wybuchał pożar. Wypowiedź uznajemy zatem za prawdziwą

Dokument poświęcony zdarzeniom publikowany jest przez Państwową Straż pożarną co roku. W poprzednich latach liczba pożarów w Polsce kształtowała się w następujący sposób: 

 • 2017 – 125 892,
 • 2016 – 126 228,
 • 2015 – 184 817,
 • 2014 – 145 237,
 • 2013 – 126 426,
 • 2012 – 183 888,
 • 2011 – 171 839,
 • 2010 – 135 555. 

Jak widać, statystyka ta nie wykazuje wyraźnej tendencji. W ostatnich latach liczba pożarów wahała się od poziomu około 126 tysięcy do nawet niemal 185 tysięcy rocznie. Dane za rok 2018 oscylują wokół średniej arytmetycznej z tego okresu.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!