Strona główna Wypowiedzi Członkowie Platformy a uchwały władz partii. Co wynika ze statutu?

Członkowie Platformy a uchwały władz partii. Co wynika ze statutu?

Członkowie Platformy a uchwały władz partii. Co wynika ze statutu?

Łukasz Gibała

Radny miasta Krakowa

Aleksander Miszalski jest członkiem partii politycznej i ma przełożonych. W statucie PO jest napisane, że każdy członek musi się stosować do uchwał władz tej partii.

Radio Kraków, 16.04.2024

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Radio Kraków, 16.04.2024

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

 • Poseł Aleksander Miszalski jest członkiem Platformy Obywatelskiej. W wywiadzie dla OKO.press zapowiedział, że po ewentualnej wygranej w wyborach na prezydenta Krakowa nie zamierza składać legitymacji partyjnej.
 • statucie Platformy Obywatelskiej znajduje się zapis mówiący, że obowiązkiem członków partii jest przestrzeganie statutu, regulaminów oraz stosowanie się do uchwał władz partii (par. 7 lit. a). Członek partii powinien także „wspierać cele i program Platformy oraz brać udział w realizacji jej zadań” (par. 7 lit. d).
 • W rozdziale IV statutu (par. 13) określono prawa i obowiązki członków partii pełniących funkcje publiczne.
 • Zgodnie z jego zapisami (par. 13), każdy członek partii pełniący funkcję publiczną jest zobowiązany do: „rzetelnego wypełniania obowiązków związanych z pełnioną funkcją, aktywnego udziału w pracach kół i władz partyjnych oraz prowadzenia regularnych konsultacji i spotkań z władzami partii”.
 • Wypowiedź Łukasza Gibały oceniamy jako prawdę.

Kraków przed drugą turą wyborów

W drugiej turze wyborów na prezydenta Krakowa zmierzą się Aleksander Miszalski i Łukasz Gibała. Lider stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców był gościem Radia Kraków, gdzie odpowiadał m.in. na pytania dotyczące swoich materiałów wyborczych. 

Łukasz Gibała stwierdził, że tylko on jest kandydatem niezależnym, bowiem jego kontrkandydat, Aleksander Miszalski, jako członek partii musi się stosować do uchwał jej władz. 

Aleksander Miszalski: Nie zamierzam rzucać na pokaz legitymacją partyjną

Poseł Aleksander Miszalski jest członkiem Platformy Obywatelskiej. W wywiadzie udzielonym dla OKO.press kandydat na prezydenta Krakowa został zapytany, czy jego przynależność partyjna będzie ważnym elementem jego prezydentury. Pytanie to skontrastowało go z jego oponentem Łukaszem Gibałą, który podkreśla swoją niezależność jako atut.

Miszalski odparł, że nie będzie „rzucał” na pokaz legitymacją partyjną i nawiązał do prezydentów z innych miast, którzy mimo wygrania wyborów nie odeszli z partii. Kandydat dodał również, że jest popierany przez szerokie spektrum środowisk, a nie wyłącznie przez Platformę Obywatelską.

Obowiązki członków Platformy Obywatelskiej

Rozdział III statutu Platformy Obywatelskiej określa m.in., kto może wstąpić do partii oraz prawa i obowiązki członka. Obowiązkiem członków Platformy Obywatelskiej jest przestrzeganie statutu, regulaminów oraz stosowanie się do uchwał władz partii (par. 7 lit. a).

Ponadto wśród obowiązków można znaleźć zapisy, które obligują członków: do postępowania w sposób nienarażający dobrego imienia partii (lit. b), wspierania celów partii oraz uczestnictwa w realizacji jej zadań (lit. d) oraz sumiennego pełnienia funkcji i obowiązków (lit. e).

Z kolei jak czytamy w par. 19 ust. 1, uchwały w partii podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że inne postanowienia statutu stanowią inaczej.

Prawa i obowiązki członków pełniących funkcje publiczne

Rozdział IV statutu dotyczy praw i obowiązków członków Platformy Obywatelskiej pełniących funkcje publiczne. Zgodnie z par. 13 ust. 1 każdy członek partii jest zobowiązany do aktywnego i rzetelnego wypełniania obowiązków związanych z pełnioną funkcją publiczną.

Ponadto każdy członek pełniący funkcję publiczną jest zobowiązany do aktywnego udziału w pracach właściwego koła lub innych władz partii, do których został wybrany (par. 13 ust. 2). 

Aktywny udział obejmuje przede wszystkim obecność na zebraniach właściwych kół lub władz, angażowanie się w przedsięwzięcia organizowane przez władze partii, a także prowadzenie regularnych konsultacji i spotkań z członkami.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!