Strona główna Wypowiedzi Czy 40 proc. dzieci jest zagrożonych depresją?

Czy 40 proc. dzieci jest zagrożonych depresją?

Czy 40 proc. dzieci jest zagrożonych depresją?

Hanna Gill-Piątek

Wiele tutaj pytań padło dotyczących złego stanu psychiatrii dziecięcej w Polsce. Te statystyki są rzeczywiście straszne. Po COVID zostało nam 30% dzieci z objawami agresji, u 40% jest zagrożenie depresją.

Posiedzenie Sejmu, 22.06.2022

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Sejmu, 22.06.2022

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

 • Według badania „Rozmawiaj z klasą. Raport oczami nauczycieli i nauczycielek” zdaniem kadry nauczycielskiej najpoważniejszym problemem uczniów jest depresja. Taką odpowiedź wybrało 40 proc. ankietowanych.
 • Z kolei agresja została wskazana przez ⅓ kadry nauczycielskiej (33 proc.) jako poważny problem uczniów.
 • Nauczyciele wskazali także najczęstsze problemy występujące wśród uczniów. W tym wypadku w pierwszej kolejności wskazano na trudności w relacjach z rówieśnikami (58 proc.). Natomiast na agresję wskazało 35 proc. badanych, a depresję 31 proc.
 • Celem badania nie było oszacowanie skali depresji i agresji wśród dzieci. W badaniu zdiagnozowano, jak nauczyciele zapatrują się na problemy psychiczne uczniów. Tym samym stwierdzenie, że w opinii 40 proc. kadry nauczycielskiej najpoważniejszym problem uczniów jest depresja, nie jest równoznaczne ze stwierdzeniem, że depresja stanowi zagrożenie dla 40 proc. dzieci. W związku z tym wypowiedź uznajemy za manipulację.

Hanna Gill-Piątek o problemach psychicznych dzieci

Podczas 57. posiedzenia Sejmu posłowie dyskutowali m.in. o sytuacji praw dzieci w Polsce. Dyskusją była okazją na zwrócenie uwagi, z jakimi problemami zmaga się dzisiejsza młodzież. A jest ich co najmniej kilka.

Posłowie podkreślali, że co piąte dziecko ma poczucie odrzucenia, a co siódme odczuwa niezadowolenie ze swojego życia w stopniu, który zagraża jego zdrowiu psychicznemu. Zwrócono również uwagę, że  w ubiegłym roku wzrosła liczba prób samobójczych podejmowanych przez dzieci.

W swoim wystąpieniu kwestię zdrowia psychicznego poruszyła Hanna Gil-Piątek. Jak podkreśliła, po okresie pandemicznym 4 na 10 dzieci jest zagrożonych depresją, a 3 na 10 dzieci odznacza się objawami agresji. Sprawdźmy, jak jest na prawdę.

Depresja największym problemem uczniów według kadry nauczycielskiej

Fundacja Szkoła z Klasą na początku 2021 roku udostępniła badanie zatytułowane „Rozmawiaj z klasą. Raport oczami nauczycieli i nauczycielek”. Jak wskazuje sama nazwa, w badaniu pytano, jak nauczyciele zapatrują się na problemy psychiczne uczniów i uczennic. 

Z badania dowiadujemy się, że według nauczycieli i nauczycielek do najpoważniejszych problemów uczniów i uczennic zalicza się:

 • depresję – 40 proc. odpowiedzi,
 • uzależnienie od telefonu – 36 proc. odpowiedzi,
 • agresję – 33 proc. odpowiedzi,
 • problemy z rówieśnikami – 32 proc. odpowiedzi,
 • zaburzenia koncentracji – 24 proc. odpowiedzi.

Tym samym w badaniu przedstawiono punkt widzenia nauczycieli. 40 proc. z nich wskazało, że depresja jest najpoważniejszym problemem wśród dzieci, a w przypadku agresji było to 33 proc. osób. Nie jest to jednak tożsame ze stwierdzeniem, że depresją zagrożonych jest 40 proc. dzieci, a agresja dotyka 30 proc. dzieci.

Różne problemy na poszczególnych etapach

W szkołach podstawowych kadra nauczycielska wskazuje, że największy problem stanowi agresja, problemy w relacjach z rówieśnikami oraz zaburzenia koncentracji. W mniejszym stopniu wspominano o depresji i stanach lękowych.

Z kolei w szkołach ponadpodstawowych kadra nauczycielska częściej wskazywała depresję jako najpoważniejszy problem. Mowa tutaj o ⅔ nauczycieli i nauczycielek.

Najpoważniejsze problemy ≠ najczęstsze problemy

Kadra nauczycielska została również zapytana o trzy problemy, które dotykają uczniów najczęściej. Jak się okazało, problemy wskazywane jako występujące najczęściej różniły się od tych wskazywanych jako najpoważniejsze.

Najczęściej wskazywanym problemem wśród uczniów były trudności w relacjach z rówieśnikami (58 proc.), dalej znalazły się zaburzenia koncentracji (54 proc.) i uzależnienie od telefonu (47 proc.). Poza pierwszą trójką następna była agresja (35 proc.) i depresja (31 proc.).

 

Badanie zostało przeprowadzone przy użyciu anonimowej ankiety wśród 1 535 nauczycieli i nauczycielek w całej Polsce na wszystkich poziomach kształcenia.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!