Czas czytania: około min.

Zdrowie psychiczne uczniów. Co piąte dziecko ma poczucie odrzucenia

30.06.2022 godz. 10:38

Wypowiedź

fot. Adrian Grycuk / Wikimedia / https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/deed.en / modyfikacje demagog.org.pl

Prawda

Analiza w pigułce

  • Co siódme dziecko w Polsce odczuwa niezadowolenie ze swojego życia w stopniu zagrażającym jego zdrowiu psychicznemu.
  • Natomiast co piąte dziecko ma poczucie odrzucenia przez rówieśników.
  • Powyższe wyniki pochodzą z badania z czerwca 2021 roku, które zostało zlecone przez Rzecznika Praw Dziecka.

Debata nad stanem praw dziecka w Polsce

W trakcie 57. posiedzenia Sejmu posłowie dyskutowali na temat stanu praw dziecka w Polsce. Dyskusje poprzedziło coroczne sprawozdanie Rzecznika Praw Dziecka, który w marcu br. opublikował stosowny raport.

Deputowani podczas debaty zwracali uwagę na poszczególne problemy. Paulina Matysiak z Lewicy wyraziła zaniepokojenie, że wiek inicjacji alkoholowej w Polsce wynosi 12-13 lat. Natomiast Joanna Mucha z Polski 2050 podkreśliła, że w ubiegłym roku wzrosła liczba prób samobójczych oraz samobójstw wśród dzieci i młodzieży.

Z kolei Michał Urbaniak z Konfederacji przytoczył statystyki dotyczące zdrowia psychicznego. Według wypowiedzi posła co piąta młoda osoba w Polsce ma poczucie odrzucenia, a co siódma odczuwa niezadowolenie ze swojego życia w sposób zagrażający samopoczuciu mentalnemu.

Poczucie odrzucenia

Zgodnie z badaniem zleconym przez Rzecznika Praw Dziecka 19 proc. dzieci (uczniowie 2. klas szkół podstawowych) ma poczucie odrzucenia przez rówieśników. Innymi słowy, z takim problem zmaga się co piąte dziecko w 2. klasie podstawówki.

Odsetek ten jest nieznacznie mniejszy w przypadku nastolatków (uczniowie 6. klas szkół podstawowych), ponieważ wynosi 17 proc. Z kolei rozpatrując dane dotyczące młodzieży (uczniowie 2. klas szkół ponadpodstawowych), mówimy o 16 proc. osób.

Źródło: Biuro Rzecznika Praw Dziecka

Badanie pokazuje, że w większym stopniu poczucie odrzucenia ze strony rówieśników występuje wśród uczniów mieszkających w miastach niż we wsiach. Szczególnie dużą dysproporcję widać w statystykach uwzględniających status materialny. Osoby pochodzące z mniej zamożnych rodzin wskazują trzykrotnie częściej na poczucie odrzucenia niż osoby z rodzin zasobnych.

Niezadowolenia ze swojego życia

To samo badanie ukazuje, że co siódme dziecko (15 proc.) odczuwa niezadowolenie ze swojego życia w stopniu zagrażającym jego zdrowiu psychicznemu. W przypadku nastolatków i młodzieży odsetek ten jest taki sam (13 proc.).

Gorsze samopoczucie wykazują dziewczęta, a także młodzież z dużych miast. Eksperci zaznaczają, że programy profilaktyczne i interwencyjne w zakresie zdrowia psychicznego powinny być ukierunkowane na pomoc dla dziewcząt, które krytycznie podchodzą do samooceny.

Źródło: Biuro Rzecznika Praw Dziecka

Po raz kolejny widać także różnicę między osobami pochodzącymi z rodzin o niskim statusie materialnym względem osób wywodzących się z rodzin zamożniejszych. Uczniowie z uboższych domów wskazują kilkukrotnie częściej na niezadowolenie ze swojego życia.

Pozostałe wyniki

Z badania dowiadujemy się również, że:

  • połowa nastolatków (50 proc.) przyznaje, że obawia się koleżanek i kolegów. Wśród dzieci odsetek ten wynosi niewiele mniej, bo 45 proc.,
  • ⅓ nastolatków (36 proc.) doświadcza dręczenia ze strony kolegów i koleżanek. Problem ten dotyka co piątą osobę (21 proc.) zaliczaną do młodzieży,
  • co trzeci nastolatek (33 proc.) nie akceptuje swojego wyglądu. Wśród młodzieży jest to co druga osoba (50 proc.).

 

Badanie zostało przeprowadzone na próbie 5 800 uczniów za pomocą międzynarodowego wystandaryzowanego kwestionariusza The KIDSCREEN w czerwcu 2021 roku. Badanie wykonała firma Danae Sp. z o.o.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub