Strona główna Wypowiedzi Zdrowie psychiczne uczniów. Co piąte dziecko ma poczucie odrzucenia

Zdrowie psychiczne uczniów. Co piąte dziecko ma poczucie odrzucenia

Zdrowie psychiczne uczniów. Co piąte dziecko ma poczucie odrzucenia

Michał Urbaniak

Ruch Narodowy

Co piąte dziecko ma poczucie odrzucenia, co siódme odczuwa niezadowolenie ze swojego życia w stopniu, który zagraża jego zdrowiu psychicznemu.

Posiedzenie Sejmu, 22.06.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Sejmu, 22.06.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

 • Co siódme dziecko w Polsce odczuwa niezadowolenie ze swojego życia w stopniu zagrażającym jego zdrowiu psychicznemu.
 • Natomiast co piąte dziecko ma poczucie odrzucenia przez rówieśników.
 • Powyższe wyniki pochodzą z badania z czerwca 2021 roku, które zostało zlecone przez Rzecznika Praw Dziecka.

Debata nad stanem praw dziecka w Polsce

W trakcie 57. posiedzenia Sejmu posłowie dyskutowali na temat stanu praw dziecka w Polsce. Dyskusje poprzedziło coroczne sprawozdanie Rzecznika Praw Dziecka, który w marcu br. opublikował stosowny raport.

Deputowani podczas debaty zwracali uwagę na poszczególne problemy. Paulina Matysiak z Lewicy wyraziła zaniepokojenie, że wiek inicjacji alkoholowej w Polsce wynosi 12-13 lat. Natomiast Joanna Mucha z Polski 2050 podkreśliła, że w ubiegłym roku wzrosła liczba prób samobójczych oraz samobójstw wśród dzieci i młodzieży.

Z kolei Michał Urbaniak z Konfederacji przytoczył statystyki dotyczące zdrowia psychicznego. Według wypowiedzi posła co piąta młoda osoba w Polsce ma poczucie odrzucenia, a co siódma odczuwa niezadowolenie ze swojego życia w sposób zagrażający samopoczuciu mentalnemu.

Poczucie odrzucenia

Zgodnie z badaniem zleconym przez Rzecznika Praw Dziecka 19 proc. dzieci (uczniowie 2. klas szkół podstawowych) ma poczucie odrzucenia przez rówieśników. Innymi słowy, z takim problem zmaga się co piąte dziecko w 2. klasie podstawówki.

Odsetek ten jest nieznacznie mniejszy w przypadku nastolatków (uczniowie 6. klas szkół podstawowych), ponieważ wynosi 17 proc. Z kolei rozpatrując dane dotyczące młodzieży (uczniowie 2. klas szkół ponadpodstawowych), mówimy o 16 proc. osób.

Źródło: Biuro Rzecznika Praw Dziecka

Badanie pokazuje, że w większym stopniu poczucie odrzucenia ze strony rówieśników występuje wśród uczniów mieszkających w miastach niż we wsiach. Szczególnie dużą dysproporcję widać w statystykach uwzględniających status materialny. Osoby pochodzące z mniej zamożnych rodzin wskazują trzykrotnie częściej na poczucie odrzucenia niż osoby z rodzin zasobnych.

Niezadowolenia ze swojego życia

To samo badanie ukazuje, że co siódme dziecko (15 proc.) odczuwa niezadowolenie ze swojego życia w stopniu zagrażającym jego zdrowiu psychicznemu. W przypadku nastolatków i młodzieży odsetek ten jest taki sam (13 proc.).

Gorsze samopoczucie wykazują dziewczęta, a także młodzież z dużych miast. Eksperci zaznaczają, że programy profilaktyczne i interwencyjne w zakresie zdrowia psychicznego powinny być ukierunkowane na pomoc dla dziewcząt, które krytycznie podchodzą do samooceny.

Źródło: Biuro Rzecznika Praw Dziecka

Po raz kolejny widać także różnicę między osobami pochodzącymi z rodzin o niskim statusie materialnym względem osób wywodzących się z rodzin zamożniejszych. Uczniowie z uboższych domów wskazują kilkukrotnie częściej na niezadowolenie ze swojego życia.

Pozostałe wyniki

Z badania dowiadujemy się również, że:

 • połowa nastolatków (50 proc.) przyznaje, że obawia się koleżanek i kolegów. Wśród dzieci odsetek ten wynosi niewiele mniej, bo 45 proc.,
 • ⅓ nastolatków (36 proc.) doświadcza dręczenia ze strony kolegów i koleżanek. Problem ten dotyka co piątą osobę (21 proc.) zaliczaną do młodzieży,
 • co trzeci nastolatek (33 proc.) nie akceptuje swojego wyglądu. Wśród młodzieży jest to co druga osoba (50 proc.).

 

Badanie zostało przeprowadzone na próbie 5 800 uczniów za pomocą międzynarodowego wystandaryzowanego kwestionariusza The KIDSCREEN w czerwcu 2021 roku. Badanie wykonała firma Danae Sp. z o.o.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!