Czas czytania: około min.

Najczęściej sięgamy po piwo. W jakim wieku zaczynamy pić alkohol?

27.06.2022 godz. 14:51

Wypowiedź

fot. Adrian Grycuk / Wikimedia / https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/deed.en / modyfikacje demagog.org.pl

Prawda

Analiza w pigułce

  • Raport „Polska zalana piwem” wskazuje, że w Polsce w ciągu ostatnich 30 lat zwiększyło się spożycie alkoholu. Najczęściej konsumowanym alkoholem jest piwo.
  • Napojem inicjacji alkoholowej w Polsce jest piwo. Pierwszy alkohol Polacy piją już w wieku 12-13 lat.
  • Według badania ankietowego ESPAD alkohol to najczęściej wybierana przez młodzież substancja psychoaktywna. Spośród produktów alkoholowych młodzi ludzi najczęściej sięgają po piwo, a w dalszej kolejność po wódkę i wino.
  • W związku z powyższym wypowiedź Pauliny Matysiak uznajemy za prawdziwą.

Debata nad działalnością Rzecznika Praw Dziecka

Podczas 57. posiedzenia Sejmu Rzecznik Praw Dziecka przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności, a także przedstawił uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka w Polsce. Po wystąpieniu Mikołaja Pawlaka głos zabierali przedstawiciele poszczególnych klubów i kół parlamentarnych.

Paulina Matysiak zwróciła uwagę, że w 274-stronicowym raporcie Rzecznika Praw Dziecka nie uwzględniono zadań, które realnie pomogłyby przeciwdziałać konsumpcji alkoholu przez młodzież. Posłanka podczas wystąpienia zwróciła uwagę również na wybrane kwestie związane ze spożyciem alkoholu przez dzieci.

Młodzież ma sięgać po pierwszy napój alkoholowy już w wieku 12-13 lat. Ponadto alkohol ma być również substancją psychoaktywną, na którą młodzi ludzie decydują się najchętniej. Nie są jednak oni wyjątkiem. Po piwo najczęściej sięgać mają także dorośli. W ich przypadku rośnie także konsumpcja tego napoju alkoholowego.

Piwo zamiast wódki

„Polska Zalana Piwem” to raport Instytutu Jagiellońskiego opublikowany w 2021 roku. Przedstawia on analizę zmian upodobań spożywania alkoholu w Polsce.

W raporcie czytamy, że na przestrzeni ostatnich 30 lat Polacy zmienili upodobania alkoholowe. W 1992 roku dominowała wódka, natomiast już 6 lat później dominującym alkoholem było piwo. Wzrost konsumpcji piwa w Polsce jest powiązany z jednoczesnym wzrostem wskaźnika spożycia czystego alkoholu per capita.

W ciągu ostatnich 30 lat konsumpcja piwa wzrosła w stopniu dramatycznym: z 38,6 l na osobę w 1992 roku do 97,1 l na osobę w 2019 roku. Ilość spożywanego piwa przekłada się na 194 puszki/butelki o pojemności 0,5 l na osobę w ciągu roku.  Zgodnie z danymi z 2019 roku piwo odpowiada za dostarczenie 5,34 l czystego alkoholu (czyli 54,6 proc. spożywanego etanolu).

Wczesny wiek inicjacji

Napojem inicjacji alkoholowej w Polsce jest piwo, a dochodzi do niej najczęściej w wieku 12-13 lat. Natomiast młodzież w wieku 15-18 lat ma już za sobą regularne epizody silnego upicia.

Według danych WHO wskaźnik spożycia czystego alkoholu na jedną osobę powyżej 15. roku życia w Polsce wyniósł 11,71 l w 2018 roku. Wyraźnie można zaobserwować różnicę w ilości spożywanego alkoholu między mężczyznami i kobietami.

Na jednego mężczyznę przypadało 18,41 l czystego alkoholu, podczas gdy na kobietę 5,58 l. Innymi słowy, mężczyźni spożyli trzy razy więcej czystego alkoholu niż kobiety.

Alkohol najpopularniejszą używką wśród młodzieży

W 2019 roku zostały przeprowadzone badania ankietowe w ramach projektu European School Survey Project on Alcohol and Drugs (ESPAD), poruszające kwestie zażywania substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną.

Według badań alkohol przynajmniej raz spożywało 8 na 10 osób (80 proc.) w wieku 15-16 lat i 9 na 10 osób (92,8 proc.) w wieku 17-18 lat. Dla porównania: jakiekolwiek doświadczenia z paleniem miała połowa uczniów (49,9 proc.) w wieku 15-16 lat i 2 na 3 uczniów (65,5 proc.) klas drugich szkół ponadgimnazjalnych.

Warto odnotować, że w obydwu badanych grupach widać spadek odsetka osób, które przynajmniej raz sięgnęły po alkohol. Szczególnie jest to widoczne w młodszej grupie wiekowej. Źródło: Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną. Raport z ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych w 2019 r.

Większą popularnością cieszą się e-papierosy. Te paliło przynajmniej raz 56,3 proc. w młodszej grupie badanych i 64,8 proc. w starszej grupie badanych. Z kolei po marihuanę lub haszysz sięgał co piąty uczeń (21,4 proc.) w wieku 15-16 lat. W przypadku uczniów mających 17-18 lat mowa jest już o 37,2 proc.

Piwo najczęściej wybieranym trunkiem

Skłonność do konsumpcji poszczególnych typów napojów alkoholowych prześledzono na przykładzie doświadczeń alkoholowych zebranych w czasie ostatnich 30 dni przed badaniem.

I tak piwo spożywało 47,5 proc. badanych w grupie uczniów 15-16 lat i 72,2 proc. badanych uczniów w grupie 17-18 lat. Z wódką miało do czynienia odpowiednio 33 proc. i 60 proc., a z winem – 24,7 proc. i 43,2 proc.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub