Strona główna Wypowiedzi Czy da się ustalić liczebność polskiej społeczności LGBT+?

Czy da się ustalić liczebność polskiej społeczności LGBT+?

Czy da się ustalić liczebność polskiej społeczności LGBT+?

Monika Rosa

Posłanka
Nowoczesna

(…) 2 mln obywateli i obywatelek tego kraju, którzy są ze społeczności LGBT.

Posiedzenie Sejmu, 28.10.2021

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

 •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
 • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
 • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
 • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Sejmu, 28.10.2021

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

 •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
 • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
 • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
 • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

 • Wypowiedź Moniki Rosy oceniamy jako nieweryfikowalną, ponieważ dane dotyczące liczby osób LGBT w Polsce to jedynie dane szacunkowe.
 • Nie istnieją żadne oficjalne dane GUS bądź Eurostatu dotyczące dokładnej liczby osób LGBT w Polsce, ponieważ w spisach powszechnych nie ma zapytań o orientację seksualną.

Kontekst wypowiedzi

Podczas 40. posiedzenia Sejmu, 28 października, odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o zgromadzeniach. Zmiany te miałyby skutkować m.in. zakazem organizowania marszów równości przez społeczność LGBT+. Podczas dyskusji nad projektem posłanka Monika Rosa wygłosiła przemówienie, w którym skrytykowała projekt i wystąpienie wnioskodawców, oraz zwróciła uwagę, że zmiany w prawie dotyczą 2 mln osób. Tyle ma wynosić liczba osób LGBT w Polsce.

Jak określić liczebność polskiej społeczności LGBT+?

Najnowszym badaniem starającym się oszacować liczbę osób LGBT w Polsce oraz kilku innych krajach UE jest sondaż niemieckiego ośrodka badania opinii publicznej Dalia (obecnie Latina, raportu nie ma już na stronie organizacji, w sieci dostępna jest jednak jego zarchiwizowana wersja), w którym zadano badanym następujące pytania:

„1. Czy identyfikujesz się jako lesbijka, gej, osoba biseksualna lub transpłciowa?

2. Która z poniższych opcji najlepiej opisuje Twoją obecną orientację seksualną?

 • wyłącznie heteroseksualny(-a),
 • przeważająco heteroseksualny(-a)/incydentalnie homoseksualny(-a),
 • w równym stopniu heteroseksualny(-a) co homoseksualny(-a),
 • przeważająco homoseksualny(-a)/incydentalnie heteroseksualny(-a),
 • wyłącznie homoseksualny(-a),
 • aseksualny(-a),
 • odmowa odpowiedzi”.

Według berlińskiego instytutu odsetek osób LGBT w Polsce wyniósł 4,9 proc. Zgodnie z danymi Eurostatu populacja naszego kraju ukształtowała się w 2016 roku (kiedy wydano raport) na poziomie 37 967 209, co oznacza, że liczba osób LGBT+ wyniosła ok. 1,86 mln. Odsetek osób LGBT w Polsce jest szóstym najwyższym w Europie. Najliczniejszą populację osób nieheteronormatywnych – według sondażu Dalii – mają Niemcy (7,4 proc.) i Hiszpania (6,9 proc.). Więcej szczegółów na temat sondażu można znaleźć w analizie podobnej wypowiedzi Roberta Biedronia.

Infographic: Europe's LGBT population mapped | Statista

Źródło: Statista 

Wśród polskich respondentów najwyższy odsetek odnotowano w najmłodszej grupie wiekowej 14-29 lat (10,5 proc.). Wśród osób z przedziału wiekowego 30-49 lat odsetek ten wyniósł 0,8 proc. Z kolei dla najstarszych ankietowanych w wieku 50-65 lat odnotowano wynik 4,3 proc.

Sami autorzy badania wskazują jednak na to, że nie jest ono pozbawione ograniczeń. Jak czytamy w raporcie: „Tożsamość seksualna to temat osobisty. Szacunki różnią się w zależności od tego, jak sformułowane jest pytanie, i tego, jak prowadzone jest badanie”. W przypadku sondażu Dalii aż 8 proc. respondentów wolało nie odpowiadać, czy identyfikują się jako osoby LGBT, a 12 proc. nie odpowiedziało na pytanie, jak definiuje swoją orientację seksualną, w związku z czym istnieje wysoki stopień niepewności co do wiarygodności uzyskanych wyników.

Według raportu Kampanii Przeciw Homofobii opublikowanego w 2010 roku w Polsce na tamten moment było ok. 2 mln gejów i lesbijek, jednak autorzy zaznaczają, że są to dane szacunkowe bazujące na europejskich i amerykańskich badaniach nad homoseksualizmem, które wskazują, że w każdej populacji żyje ok. 5 proc. osób takiej orientacji seksualnej. 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!