Strona główna Wypowiedzi Czy do Janusza Wojciechowskiego były merytoryczne zastrzeżenia?

Czy do Janusza Wojciechowskiego były merytoryczne zastrzeżenia?

Czy do Janusza Wojciechowskiego były merytoryczne zastrzeżenia?

Rafał Trzaskowski

Prezydent Warszawy
Platforma Obywatelska

Nie, do Janusza Wojciechowskiego było mnóstwo merytorycznych zastrzeżeń, wie pan dobrze, ponieważ szedł do Trybunału Obrachunkowego i wiadomo było, że jak nie on, to będzie inny kandydat PiS.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

W skład Europejskiego Trybunału Obrachunkowego wchodzi 28 członków, po jednym z każdego kraju Unii Europejskiej. Mają oni obowiązek zachowania pełnej niezależności i działania w interesie ogólnym Unii Europejskiej. Są mianowani w następującej procedurze:

  • przez Radę kwalifikowaną większością głosów;
  • na podstawie rekomendacji każdego państwa członkowskiego w kwestii obsadzenia stanowiska przyznanego temu krajowi;
  • po zasięgnięciu opinii Parlamentu Europejskiego.

Po otrzymaniu rekomendacji rządu, kandydatura Janusza Wojciechowskiego na stanowisko polskiego członka ETO została zaopiniowana negatywnie, najpierw przez Komisję Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego, a później przez sam Parlament Europejski, z uwagi na zastrzeżenia co do jego bezstronności.  Decyzja Parlamentu nie była jednak wiążąca, a Rada Unii Europejskiej podjęła decyzję o mianowaniu Janusza Wojciechowskiego na stanowisko polskiego członka ETO.

Kandydatura Janusza Wojciechowskiego była również przedmiotem krytyki ze strony europarlamentarzystów Platformy Obywatelskiej.

Z uwagi na fakt, iż każda kandydatura na stanowisko członka ETO musi uzyskać najpierw rekomendację państwa członkowskiego, w przypadku Polski jest to więc rekomendacja rządu Prawa i Sprawiedliwości, uznajemy wypowiedź za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!