Czas czytania: około min.

Czy do Janusza Wojciechowskiego były merytoryczne zastrzeżenia?

06.03.2017 godz. 11:00

Wypowiedź

fot. Adrian Tync / Wikimedia / https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ / modyfikacje demagog.org.pl

Prawda

Uzasadnienie

W skład Europejskiego Trybunału Obrachunkowego wchodzi 28 członków, po jednym z każdego kraju Unii Europejskiej. Mają oni obowiązek zachowania pełnej niezależności i działania w interesie ogólnym Unii Europejskiej. Są mianowani w następującej procedurze:

  • przez Radę kwalifikowaną większością głosów;
  • na podstawie rekomendacji każdego państwa członkowskiego w kwestii obsadzenia stanowiska przyznanego temu krajowi;
  • po zasięgnięciu opinii Parlamentu Europejskiego.

Po otrzymaniu rekomendacji rządu, kandydatura Janusza Wojciechowskiego na stanowisko polskiego członka ETO została zaopiniowana negatywnie, najpierw przez Komisję Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego, a później przez sam Parlament Europejski, z uwagi na zastrzeżenia co do jego bezstronności.  Decyzja Parlamentu nie była jednak wiążąca, a Rada Unii Europejskiej podjęła decyzję o mianowaniu Janusza Wojciechowskiego na stanowisko polskiego członka ETO.

Kandydatura Janusza Wojciechowskiego była również przedmiotem krytyki ze strony europarlamentarzystów Platformy Obywatelskiej.

Z uwagi na fakt, iż każda kandydatura na stanowisko członka ETO musi uzyskać najpierw rekomendację państwa członkowskiego, w przypadku Polski jest to więc rekomendacja rządu Prawa i Sprawiedliwości, uznajemy wypowiedź za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub