Strona główna Wypowiedzi Czy Kościół jest drugim największym właścicielem gruntów?

Czy Kościół jest drugim największym właścicielem gruntów?

Czy Kościół jest drugim największym właścicielem gruntów?

Robert Biedroń

Poseł do Parlamentu Europejskiego
Nowa Lewica

W Polsce dzisiaj Kościół jest drugim właścicielem, po Skarbie Państwa, gruntów.

Tłit, 02.02.2021

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

 •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
 • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
 • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
 • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

Tłit, 02.02.2021

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

 •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
 • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
 • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
 • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

Czy Kościół jest drugim największym właścicielem gruntów?

 • Ministerstwo Aktywów Państwowych oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie dysponują aktualnymi danymi dotyczącymi wielkości gruntów należących do Kościoła.
 • Najnowsze dostępne dane dotyczące struktury własności polskich gruntów pochodzą z końca 2014 roku. Zgodnie z nimi największym posiadaczem gruntów w Polsce były wówczas osoby fizyczne, a na drugim miejscu znajdował się Skarb Państwa. Kościoły oraz związki wyznaniowe zajmowały w tym zestawieniu szóste miejsce.
 • Dane te odnoszą się jednak do 2014 roku i są nieaktualne, dlatego nie stanowią podstawy do oceny wypowiedzi. Bieżące dane nie są publicznie dostępne, dlatego wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną.

Wypowiedź

W ramach dyskusji nad projektem ustawy zabraniającej oddawania gruntów Kościołowi przez organy rządzące Robert Biedroń powiedział w programie „Tłit” na portalu WP, że Kościół jest drugim co do wielkości właścicielem gruntów w Polsce.

Wielkość gruntów w Polsce 

Aby uzyskać potrzebne dane, zwróciliśmy się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej do Ministerstwa Aktywów Państwowych oraz do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Oba resorty podały, że nie posiadają informacji na interesujący nas temat. Pięć lat temu Ministerstwo Aktywów Państwowych jednak te informacje posiadało. W 2016 roku na stronie rynekpierwotny.pl opublikowano dane udostępnione przez Ministerstwo Skarbu Państwa (czyli obecnie Ministerstwo Aktywów Państwowych). Dane pozyskane przez rynekpierwotny.pl zostały również wykorzystane przez inne portale jak forsal.pl czy nieruchomosci.egospodarka.pl.

Czy Kościół jest drugim największym właścicielem gruntów?

Źródło: rynek pierwotny.pl

Na podstawie powyższych danych można uznać, że największym właścicielem gruntów w Polsce są osoby fizyczne. Na drugim miejscu w zestawieniu znajduje się Skarb Państw. Warto jednak odnotować, że choć najwięcej powierzchni zajmują grunty osób fizycznych, niemożliwe jest, aby pojedyncza osoba fizyczna miała więcej gruntów od Skarbu Państwa.

Najwięksi prywatni właściciele gruntów mają po kilkanaście tysięcy hektarów. Na kolejnej pozycji po gruntach Skarbu Państwa są grunty samorządów terytorialnych. Grunty te dzielą się na tysiące oddzielnych samorządów tak samo, jak grunty spółek oraz grunty spółdzielni dzielą się na tysiące różnych podmiotów. Dopiero na szóstej pozycji pojawiają się grunty kościołów i związków wyznaniowych składające się na 0,44 proc. powierzchni Polski. Od roku 2000 do 2014 udział gruntów Kościołów stopniowo wzrastał.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!