Czas czytania: około min.

Czy liczba ludności w Krakowie wzrasta?

22.10.2014 godz. 0:00

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Prawdą jest, że liczba mieszkańców Krakowa wzrasta. Podając za Biuletynem Statystycznym Miasta Krakowa: “Według stanu w końcu grudnia 2013 r. liczba ludności Krakowa wynosiła 759,0 tys. osób, co stanowiło 22,6% ogólnej liczby ludności województwa małopolskiego. W ujęciu rocznym liczba ludności Krakowa zwiększyła się o 0,7 tys. osób.

Według stanu w końcu marca 2014 r. liczba ludności Krakowa wynosiła 759,1 tys. osób, co stanowiło 22,6% ogólnej liczby ludności województwa małopolskiego. W ujęciu rocznym liczba ludności Krakowa zwiększyła się o 0,5 tys. osób.

Nie jest jednak prawdą, że Kraków obok Warszawy jest jedynym miastem w którym liczba mieszkańców rośnie. Przykładem takiego miasta jest choćby Rzeszów który w 2012 roku liczył 182 028 osób.
Obecnie, zgodnie z ewidencją ludności prowadzoną przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rzeszowa, liczba mieszkańców wynosi 184 493 (stan na 14.08.2014 r.) Wzrost liczby ludności w Rzeszowie jest stały od 2005 roku.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.