Strona główna Sprawdzani Jacek Majchrowski

Jacek Majchrowski

Prezydent Krakowa

fot. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej / flickr.com / Public Domain / Wikimedia / modyfikacje demagog.org.pl

WYPOWIEDZI:

59
 • Prawda - 37
 • Częściowa prawda - 0
 • Fałsz - 12
 • Manipulacja - 4
 • Nieweryfikowalne - 6

fot. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej / flickr.com / Public Domain / Wikimedia / modyfikacje demagog.org.pl

ZŁOŻONE OBIETNICE WYBORCZE:

0

Złożona - 0

Zrealizowana - 0

Zrealizowana z opóźnieniem - 0

Częściowo zrealizowana - 0

Zamrożona - 0

W trakcie realizacji - 0

Działania niepodjęte - 0

Niezrealizowana - 0

Wspieraj niezależność!

Wpłać darowiznę i pomóż nam walczyć z dezinformacją, rosyjską propagandą i fake newsami.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

 • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
 • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

 •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
 • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
 • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
 • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

Częściowa prawda

Wypowiedź uznajemy za częściową prawdę, gdy: 

 • zawiera połączenie informacji prawdziwych z fałszywymi. Obecność nieprawdziwej informacji nie powoduje jednak, że teza zawarta w weryfikowanym stwierdzeniu zostaje wypaczona bądź przeinaczona,
 • rzeczywiste dane w jeszcze większym stopniu przemawiają na korzyść tezy autora.

Sprawdź metodologię

Prawda

13.11.2014 1 min czytania

W ubiegłym roku oddaliśmy do użytku 82 nowe mieszkania przy ul. Działkowej..

W ubiegłym roku oddaliśmy do użytku 82 nowe mieszkania przy ul. Działkowej..

13.11.2014 1 min czytania

Fałsz

13.11.2014 1 min czytania

Odkąd piastuję stanowisko prezydenta, gmina powiększyła swój zasób o ok. 1,5 tysiąca lokali.

Odkąd piastuję stanowisko prezydenta, gmina powiększyła swój zasób o ok. 1,5 tysiąca lokali.

13.11.2014 1 min czytania

Prawda

12.11.2014 1 min czytania

Kraków ma obecnie 137 obowiązujących planów, obejmują one blisko połowę powierzchni miasta. Po uchwaleniu Studium rozpoczęliśmy analizy dotyczące przygotowania planów dla kolejnych 40 obszarów.

Kraków ma obecnie 137 obowiązujących planów, obejmują one blisko połowę powierzchni miasta. Po uchwaleniu Studium rozpoczęliśmy analizy dotyczące przygotowania planów dla kolejnych 40 obszarów.

12.11.2014 1 min czytania

Manipulacja

26.10.2014 1 min czytania

300 mln zł na kulturę – pierwsze miejsce w Polsce pod tym względem

300 mln zł na kulturę – pierwsze miejsce w Polsce pod tym względem

26.10.2014 1 min czytania

Prawda

23.10.2014 2 min czytania

Moja pierwsza kadencja była kadencją nadrabiania pewnych zaległości cywilizacyjnych. Budowaliśmy kanalizację, wymieniali rury ciepłownicze itd. Druga i trzecia kadencja to była budowa Krakowa metropolitalnego: remont Rynku Głównego, budowa Kraków Areny, Centrum Kongresowego, oczyszczalni ścieków i pozostałych inwestycji, o fundamentalnym znaczeniu dla miasta z takimi ambicjami jak Kraków.

 

Moja pierwsza kadencja była kadencją nadrabiania pewnych zaległości cywilizacyjnych. Budowaliśmy kanalizację, wymieniali rury ciepłownicze itd. Druga i trzecia kadencja to była budowa Krakowa metropolitalnego: remont Rynku Głównego, budowa Kraków Areny, Centrum Kongresowego, oczyszczalni ścieków i pozostałych inwestycji, o fundamentalnym znaczeniu dla miasta z takimi ambicjami jak Kraków.

 

23.10.2014 2 min czytania

Nieweryfikowalne

23.10.2014 1 min czytania

A jest to o tyle ważne dla mieszkańców miasta (Krakowa), że co piąty żyje z szeroko rozumianej turystyki.

A jest to o tyle ważne dla mieszkańców miasta (Krakowa), że co piąty żyje z szeroko rozumianej turystyki.

23.10.2014 1 min czytania

Prawda

23.10.2014 1 min czytania

Nasze Muzeum Historyczne znalazło się na liście Diamentów Forbesa, a więc jest przedsiębiorstwem zwiększającym swoja wartość. Proszę zwrócić uwagę, że mówimy o muzeum, placówce kultury, a nie firmie komercyjnej. To jest ewenement na skalę nie tylko naszego kraju.

Nasze Muzeum Historyczne znalazło się na liście Diamentów Forbesa, a więc jest przedsiębiorstwem zwiększającym swoja wartość. Proszę zwrócić uwagę, że mówimy o muzeum, placówce kultury, a nie firmie komercyjnej. To jest ewenement na skalę nie tylko naszego kraju.

23.10.2014 1 min czytania

Prawda

23.10.2014 1 min czytania

Na osiedlach peryferyjnych budowaliśmy wodociągi i kanalizację. Powstała oczyszczalnia ścieków, jedna z największych w Polsce. Efekty tych działań to prawie 99 proc. dostępności do wodociągów, niewiele mniej do kanalizacji. Jesteśmy jedynym polskim miastem, które w 100 proc. oczyszcza swoje ścieki. Wydaje się, że to sprawy oczywiste, a jednak wymagały wiele wysiłku.

Na osiedlach peryferyjnych budowaliśmy wodociągi i kanalizację. Powstała oczyszczalnia ścieków, jedna z największych w Polsce. Efekty tych działań to prawie 99 proc. dostępności do wodociągów, niewiele mniej do kanalizacji. Jesteśmy jedynym polskim miastem, które w 100 proc. oczyszcza swoje ścieki. Wydaje się, że to sprawy oczywiste, a jednak wymagały wiele wysiłku.

23.10.2014 1 min czytania

Brak wyników do wyświetlenia

Prezydenckie

Organizowane co 5 lat wybory najwyższego przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej.

Parlamentarne

Organizowane co 4 lata wybory do Sejmu i Senatu.

Samorządowe

Organizowane co 5 lat wybory władz lokalnych.

Prezydenckie 2015

Organizowane co 5 lat wybory najwyższego przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej.

Parlamentarne 2015

Organizowane co 4 lata wybory do Sejmu i Senatu.

Parlamentarne 2019

Organizowane co 4 lata wybory do Sejmu i Senatu.

Parlamentarne 2023
Samorządowe 2018

Organizowane co 5 lat wybory władz lokalnych.

Zrealizowana

Obietnicę uznajemy za zrealizowaną, jeśli została całkowicie wykonana w założonym okresie na to przeznaczonym, np. w trakcie kadencji partii rządzącej. 

Sprawdź metodologię

Zrealizowana z opóźnieniem

Obietnicę uznajemy za zrealizowaną z opóźnieniem, jeśli jej całkowite wykonanie przekroczyło wyznaczony na to termin, np. ustawa miała zostać uchwalona w trakcie pierwszych stu dni nowego rządu, ale uchwalono ją później. 

Sprawdź metodologię

Częściowo zrealizowana

Obietnicę uznajemy za częściowo zrealizowaną, kiedy deklarowane rozwiązania urzeczywistnione zostały tylko w sposób częściowy, tzn. zostały podjęte pewne kroki w celu ich realizacji. Na podstawie analizy źródeł można stwierdzić, że ostatecznie przyjęte rozstrzygnięcia wpisują się w założenia pierwotnie złożonej obietnicy, nie realizując jej jednak w sposób całościowy. 

Sprawdź metodologię

W trakcie realizacji

Ocena „w trakcie realizacji” zostaje przydzielona obietnicy, której realizacja trwa, ale nie została jeszcze ostatecznie zamknięta w momencie publikacji analizy. Zostały np. podjęte działania zmierzające do uchwalenia danej ustawy (ustawa jest w trakcie procesu legislacyjnego) lub też zmiany wprowadzone w już uchwalonej ustawie nie weszły jeszcze w życie. 

Sprawdź metodologię

Zamrożona

Obietnica zostaje uznana za zamrożoną w sytuacji, gdy zachodzą zewnętrzne przesłanki uniemożliwiające jej realizację, np.: brak wymaganej większości w Sejmie umożliwiającej przegłosowanie danej ustawy, sprzeciw organów unijnych blokujący wprowadzenie danych przepisów, orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego uniemożliwiające zmianę prawa. Ocena ta jest przyznawana również obietnicom składanym przez partie opozycyjne, które będą mogły podjąć działania dopiero po przejęciu władzy. 

Sprawdź metodologię

Działania niepodjęte

Ocena ta przydzielana jest obietnicy, wobec której nie zostały do tej pory podjęte żadne działania zmierzające ku jej urzeczywistnieniu, ale nie przekroczyła ona jeszcze założonego ostatecznego terminu jej realizacji, np. końca kadencji. 

Sprawdź metodologię

Niezrealizowana

Obietnicę uznajemy za niezrealizowaną, jeżeli wraz z upłynięciem określonej cezury czasowej nie zostały podjęte żadne działania podmiotu w kierunku jej realizacji. Ta kategoria oceny służy weryfikacji obietnic zarówno w trakcie kadencji (jeśli dana obietnica miała dokładnie określony horyzont czasowy realizacji, np. uchwalenie ustawy w ciągu pierwszych stu dni rządu), jak i po jej zakończeniu (w przypadku obietnic, które nie miały wyraźnie zadeklarowanego terminu realizacji).

Sprawdź metodologię

Brak wyników do wyświetlenia

Dołącz do społeczności, dla której fakty mają znaczenie!

Nasze teksty powstają dzięki dobrowolnym wpłatom. Pomóż nam w walce o prawde!

Wpłać