Strona główna Wypowiedzi Ile autobusów i tramwai zostało zakupionych w Krakowie?

Ile autobusów i tramwai zostało zakupionych w Krakowie?

Ile autobusów i tramwai zostało zakupionych w Krakowie?

Jacek Majchrowski

Prezydent Krakowa

W kwietniu podpisaliśmy umowę na zakup 107 autobusów za ponad 160 mln zł. Kupujemy też autobusy hybrydowe. W tamtym roku za 290 mln zł kupiliśmy tramwaje.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

21 kwietnia 2016 roku została podpisana umowa pomiędzy Województwem Małopolskim, a MPK S.A. w Krakowie na mocy której krakowski przewoźnik otrzyma dofinansowanie na zakup autobusów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Kwota dofinansowania wynosi ponad 115,7 mln złotych, co stanowi 85 proc. kwalifikowanych kosztów inwestycji. Wartość całego projektu to ponad 167,4 mln złotych.

W ramach umowy na dofinansowanie między Województwem Małopolskim a MPK S.A. w Krakowie, zostanie zakupionych 107 nowoczesnych autobusów, w tym:

  • 60 niskopodłogowych autobusów zasilanych olejem napędowym, z silnikiem spełniającym normę Euro 6 – o standardowej długości 12 m. Przetarg na ich dostarczenie wygrała firma Solaris Bus & Coach S.A z ofertą opiewającą na sumę 71,7 mln złotych brutto.
  • 15 niskopodłogowych autobusów zasilanych olejem napędowych z silnikiem spełniającym normy emisji spalin Euro 6 – długość około 8,5 m. Pierwszy przetarg na ich dostarczenie został unieważniony, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przekraczała kwotę zaplanowaną przez krakowskie MPK. W trwającym obecnie przetargu najkorzystniejsza okazała się oferta firmy Autosan Sp. z o.o. na kwotę 14,9 mln złotych brutto. Procedura przetargowa nie została jednak jeszcze zakończona.
  • 12 niskopodłogowych przegubowych autobusów hybrydowych (z silnikiem spełniającym normy emisji spalin Euro 6) o długości 18 m. Przetarg na ich dostarczenie wygrała firma Solaris Bus & Coach S.A. z ofertą na kwotę 31 mln złotych brutto.
  • 20 niskopodłogowych autobusów elektrycznych – w tym 17 o długości 12 m oraz 3 autobusy elektryczne przegubowe o długości 18 m. Trwa obecnie procedura przetargowa na ich dostarczenie. Termin składania ofert upływa 30 czerwca 2016 roku.

Oprócz powyższego planu w ostatnim roku krakowskie MPK przeprowadziło dwa dodatkowe przetargi na dostawę niskopodłogowych autobusów elektrycznych. Oba z nich wygrała firma Solaris Bus & Coach S.A. – w pierwszym oferując 7,6 mln złotych za dostawę 4 autobusów, natomiast w drugim 1,5 mln złotych za dostawę 1 autobusu.

Wspominany przez Prezydenta zakup tramwajów był zrealizowany na podstawie przetargu, który został rozstrzygnięty 9 grudnia 2013 roku. Wygrała go firma Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A., która zobowiązała się dostarczyć 36 niskopodłogowych tramwajów za kwotę 358,2 mln złotych brutto. (291,2 mln złotych netto).

Zakup ten był dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie 171,8 mln złotych. Umowa z bydgoską PESĄ podpisana w lipcu 2014 przewidywała dostarczenie 36 tramwajów w terminie do września 2015. Krakowski przewoźnik otrzymał jednak ostatni z zamówionych składów dopiero 29 grudnia 2015.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy