Czas czytania: około min.

Jaki jest obecnie budżet na likwidacje pieców?

02.11.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W ostatniej przedwyborczej debacie kandydatów Jacek Majchrowski poruszył temat likwidacji pieców w ościennych gminach Krakowa.

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska zostało powołane do życia 24 czerwca 2014 r. Zrzesza ono 14 gmin położonych wokół Krakowa oraz sam Kraków. Celami Stowarzyszenia są:

  • zacieśnianie współpracy na rzecz rozwiązywania wspólnych problemów i wykorzystywania potencjałów tych 15 samorządów, z poszanowaniem ich indywidualnej specyfiki i odrębności,

  • reprezentowanie i obrona wspólnych interesów jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego w realizacji zadań wykonywanych przez Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Załącznik nr 4 do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego wymienia projekty komplementarne Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Na projekt „Budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym – etap I” zakładana wartość finansowania wynosi 80,38 mln zł.

W związku z powyższymi danymi, wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

 

 

Share The Facts
Jacek Majchrowski
Prezydent Krakowa

 

W ramach stowarzyszenia Metropolia Krakowska załatwiamy w ten sposób, że mają przekazane 80 mln zł właśnie na działalność likwidacyjną pieców.

 

 

 

oEmbed Link


➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.