Czas czytania: około min.

Jakie są plany zagospodarowania przestrzennego Krakowa?

08.10.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

W wywiadzie udzielonym Gazecie Krakowskiej Jacek Majchrowski poruszył temat pokrycia Krakowa planami zagospodarowanie przestrzennego w chwili, kiedy zaczynał swoją pierwszą kadencję.

Nie dotarliśmy do wiarygodnych danych, które by odnosiły się do stopnia pokrycia Krakowa planami zagospodarowanie przestrzennego w listopadzie 2002 r. Wysłaliśmy w tej sprawie pytanie do Urzędu Miasta Krakowa.

Do czasu otrzymania odpowiedzi uznajemy wypowiedź za nieweryfikowalną.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.