Czas czytania: około min.

Ile procent Krakowa było objętę planami zagospodarowanie przestrzennego przed Majchrowskim?

13.06.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

fot. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej / flickr.com / Public Domain / Wikimedia / modyfikacje demagog.org.pl

Fałsz

Uzasadnienie

Stanowisko Prezydenta Miasta Krakowa Jacek Majchrowski objął po wyborach samorządowych w 2002 roku. W drugiej turze wyborów prezydenckich otrzymał on 50,47% ważnych głosów i pokonał Józefa Lassotę, który otrzymał 49,53% ważnych głosów.

Gdy Jacek Majchrowski obejmował stanowisko w Krakowie obowiązywał Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krakowa uchwalony w 1994 roku, który obejmował całą powierzchnię miasta Krakowa. Jednakże zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym moc obowiązującą zachowały jedynie plany miejscowe uchwalone po dniu 1 stycznia 1995 roku. Zgodnie z art. 87 ust. 3 tej samej ustawy obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone przed dniem 1 stycznia 1995 roku zachowały moc obowiązującą do czasu uchwalenia nowych planów, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2003 roku. W związku z wejściem w życie ww. Ustawy miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa utracił ważność dnia 31 grudnia 2003 roku.

Po 31 grudnia 2003 roku (po utracie mocy planu ogólnego) w Krakowie obowiązywało zaledwie 12 planów miejscowych, które stanowiło około 1% zagospodarowania powierzchni miasta.

Nie jest jednak prawdą, że w dniu objęcia przez Jacka Majchrowskiego stanowiska Prezydenta Miasta planami zagospodarowania przestrzennego objęte było niecałe 1% powierzchni miasta. Do 31 grudnia 2003 roku., czyli przez ponad rok pierwszej kadencji Prezydenta, planem zagospodarowania przestrzennego objęty był cały teren Miasta. W związku z tym, wypowiedź uznajemy za fałszywą

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.