Strona główna Wypowiedzi Ile procent Krakowa było objętę planami zagospodarowanie przestrzennego przed Majchrowskim?

Ile procent Krakowa było objętę planami zagospodarowanie przestrzennego przed Majchrowskim?

Ile procent Krakowa było objętę planami zagospodarowanie przestrzennego przed Majchrowskim?

Jacek Majchrowski

Prezydent Krakowa

Zastałem miasto [Kraków], gdzie planami [zagospodarowania przestrzennego] było objęte niecałe jeden procent powierzchni miasta.

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Stanowisko Prezydenta Miasta Krakowa Jacek Majchrowski objął po wyborach samorządowych w 2002 roku. W drugiej turze wyborów prezydenckich otrzymał on 50,47% ważnych głosów i pokonał Józefa Lassotę, który otrzymał 49,53% ważnych głosów.

Gdy Jacek Majchrowski obejmował stanowisko w Krakowie obowiązywał Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krakowa uchwalony w 1994 roku, który obejmował całą powierzchnię miasta Krakowa. Jednakże zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym moc obowiązującą zachowały jedynie plany miejscowe uchwalone po dniu 1 stycznia 1995 roku. Zgodnie z art. 87 ust. 3 tej samej ustawy obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone przed dniem 1 stycznia 1995 roku zachowały moc obowiązującą do czasu uchwalenia nowych planów, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2003 roku. W związku z wejściem w życie ww. Ustawy miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa utracił ważność dnia 31 grudnia 2003 roku.

Po 31 grudnia 2003 roku (po utracie mocy planu ogólnego) w Krakowie obowiązywało zaledwie 12 planów miejscowych, które stanowiło około 1% zagospodarowania powierzchni miasta.

Nie jest jednak prawdą, że w dniu objęcia przez Jacka Majchrowskiego stanowiska Prezydenta Miasta planami zagospodarowania przestrzennego objęte było niecałe 1% powierzchni miasta. Do 31 grudnia 2003 roku., czyli przez ponad rok pierwszej kadencji Prezydenta, planem zagospodarowania przestrzennego objęty był cały teren Miasta. W związku z tym, wypowiedź uznajemy za fałszywą

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy