Czas czytania: około min.

Czy Kraków się wyludnia?

19.10.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Podczas ostatniej przedwyborczej debaty kandydatów Jacek Majchrowski poruszył temat ilości mieszkańców w polskich miastach.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego  31 grudnia 2017 r. Kraków zamieszkiwało 767 348 osób, w Warszawie było to 1 764 615 osób. W latach poprzednich dane kształtowały się następująco:

31 grudnia 2016 r.

 • Kraków: 765 320
 • Warszawa: 1 753 977

30 czerwca 2016 r.

 • Kraków: 762 488
 • Warszawa: 1 748 916

31 grudnia 2015 r. 

 • Kraków: 761 069
 • Warszawa: 1 744 351

31 grudnia 2014 r.

 • Kraków: 761 873
 • Warszawa: 1 735 442

31 grudnia 2013 r.

 • Kraków: 758 992
 • Warszawa: 1 724 404

31 grudnia 2012 r.

 • Kraków: 758 334
 • Warszawa: 1 715 517

31 grudnia 2011 r.

 • Kraków: 759 137
 • Warszawa: 1 708 491

31 grudnia 2010 r.

 • Kraków: 757 740
 • Warszawa: 1 700 112

31 grudnia 2005 r.

 • Kraków: 756 629
 • Warszawa: 1 697 596

W latach 2005-2017 w Krakowie zanotowano wzrost liczby mieszkańców na poziomie 10 719 osób, w Warszawie było to 67 019 osób. W okresie 2010-2017 dane te wyniosły analogicznie 9 608 oraz 64 503. W przypadku Warszawy wzrost był stały i doroczny. W Krakowie w latach 2011-2012 oraz 2014-2015 zanotowano niewielkie spadki, w pozostałych analizowanych latach następował wzrost liczby ludności.

Jednak prezydent Jacek Machowski sugeruje, że jedynie Kraków i Warszawa to miasta, które się nie wyludniają. Nie jest to prawdą. Jako przykład możemy podać Gdańsk, który 31 grudnia 2017 r. liczył 464 254 mieszkańców. W 2010 r. oraz w 2005 r. wartość ta wynosiła kolejno 460 427 i 458 053 osób. Oznacza to, iż w ciągu 7 lat w Gdańsku stan ludności zwiększył się o 3 827 osób, a w ciągu 13 lat o 6 201 osób. 

Użyte w wypowiedzi Jacka Majchrowskiego sformułowanie „jedno obok Warszawy” może sugerować odbiorcy, że ma on na myśli wyłącznie Warszawę i Kraków. Jednak w związku z tym, iż nie tylko Kraków i Warszawa nie wyludniają się, wypowiedź uznajemy za manipulację.

 

 

Share The Facts
Jacek Majchrowski
Prezydent Krakowa

 

Jest to jedno obok Warszawy miasto, które się nie wyludnia, a wręcz przeciwnie, gdzie przybywa mieszkańców.

 

 

 

Link oEmbed


➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.