Czas czytania: około min.

Czy Błonia Krakowskie są zabytkiem?

29.10.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

nagraniu na swoim profilu Facebook Jacek Majchrowski poruszył temat Błoni Krakowskich.

7 kwietnia 2000 r. Błonia Krakowskie zostały wpisane do rejestru zabytków nieruchomych miasta Krakowa.

Błonia Krakowskie to łąki o powierzchni 48 hektarów mieszczące się w pobliżu historycznego centrum miasta. Przez stulecia, aż do XX w., były one wykorzystywane jako pastwiska. To właśnie gwarancje miejsca do wypasu bydła dla lokalnej ludności w dużej mierze sprawiły, że aż do dziś teren ten zachowany jest w swojej pierwotnej formie.

Na Błoniach miało miejsce wiele wydarzeń istotnych z punktu widzenia historii Krakowa i Polski. Były to między innymi: przegląd wojsk Księstwa Warszawskiego przeprowadzony przez Józefa Poniatowskiego, pierwszy start samolotu w Krakowie, rewia kawalerii odbierana przez Józefa Piłsudskiego oraz spotkania Jana Pawła II z wiernymi.

W XIX w. na Błoniach znajdował się teren ćwiczeń wojsk austriackich. Na łąkach odbywały się mecze pomiędzy Wisłą a Cracovią, a także mieścił się na nich tor wyścigów konnych.

W związku z tym, iż Błonia są wpisane do rejestru zabytków Krakowa, wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

 

 

Share The Facts
Jacek Majchrowski
Prezydent Krakowa

 

Błonia są wpisane do rejestru zabytków. O czym mało osób wie.

 

 

 

oEmbed Link


 

 

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.