Czas czytania: około min.

Jakie są plany Krakowa?

08.10.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Jacek Majchrowski w trakcie spotkania zorganizowanego przez Klub Jagielloński  w ramach cyklu Kraków Decyduje odniósł się do kwestii pokrycia Krakowa Planami zagospodarowanie przestrzennego.

Według danych podawanych przez urząd miasta w Krakowie obowiązuje 176 planów miejscowych, które pokrywają 54,8% powierzchni miasta (stan na 22 września 2018 r.).

Obecnie 7 planów miejscowych oczekuje na wejście w życie,
natomiast 55 planów miejscowych jest sporządzanych.

W związku z tym, że Jacek Majchrowski użył zwrotu „koło 60 procent” wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

 

 

Share The Facts
Jacek Majchrowski
Prezydent Krakowa

 

W tej chwili mamy przykryty Kraków koło 60 procent planami.

 

 

 

oEmbed Link


➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.