Strona główna Wypowiedzi Czy Polki są najmniej aktywne zawodowo w całej Unii Europejskiej?

Czy Polki są najmniej aktywne zawodowo w całej Unii Europejskiej?

Czy Polki są najmniej aktywne zawodowo w całej Unii Europejskiej?

Ryszard Petru

Poseł
Polska 2050 Szymona Hołowni

Jesteśmy na końcu Unii Europejskiej, jeśli chodzi o aktywność zawodową kobiet.

Poranna rozmowa RMF FM, 1.06.2021

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Poranna rozmowa RMF FM, 1.06.2021

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

 • Zgodnie z danymi Eurostatu Polska w 2020 roku znajdowała się na siódmym miejscu od końca, jeśli chodzi o wskaźnik zatrudnienia wśród kobiet w wieku od 15 do 64 lat. Wartość tego wskaźnika wyniosła w przypadku naszego kraju 61,5 proc. (przy średniej unijnej 62,5 proc.).
 • W stosunku do roku 2019 Polska awansowała o jedną pozycję.
 • Wypowiedź Ryszarda Petru oceniamy jako manipulację, ponieważ wynik Polski rzeczywiście nie wypada korzystnie na tle pozostałych państw unijnych, nasza pozycja nie przypada jednak na koniec zestawienia, jak zasugerował polityk.

Kontekst wypowiedzi

Założyciel i były poseł partii Nowoczesna, Ryszard Petru, 1 czerwca był gościem „Porannej rozmowy” w RMF FM, prowadzonej przez Roberta Mazurka. Rozmowa dotyczyła rządowego programu Polski Ład. W odpowiedzi na stwierdzenie redaktora o najniższym poziomie bezrobocia w Polsce na tle Unii Europejskiej, Ryszard Petru przedstawił tezę, że wiele osób jest poza rynkiem pracy i są mało aktywni zawodowo. Szczególną uwagę poświęcił aktywności zawodowej Polek, które mają być na końcu Unii Europejskiej pod względem wskaźnika zatrudnienia.

Zatrudnienie kobiet w Polsce i UE

Eurostat, badając zatrudnienie i aktywność według płci i wieku, przedstawia dane dotyczące odsetka osób zatrudnionych wobec całkowitej populacji danego państwa, w przedziale wiekowym 15-64 lub 20-64 lat. Pierwsze dane dotyczą roku 2019, natomiast ostatnie – roku 2020.

Poniżej prezentujemy wskaźniki zatrudnienia dla kobiet w Unii Europejskiej (UE) w wieku 15-64 lat dla roku 2019.

Źródło: Eurostat

W 2019 roku wskaźnik zatrudnienia kobiet w Polsce wyniósł 61,1 proc. i był to szósty wynik od końca na tle innych państw UE, przy średniej unijnej 63,1 proc. Mimo że w 2019 roku Wielka Brytania nadal formalnie była państwem członkowskim Unii Europejskiej, dostępna w bazie Eurostatu średnia dla wszystkich krajów dotyczy UE27. Z tego powodu nie uwzględniliśmy Zjednoczonego Królestwa w naszej analizie.

Do małej poprawy doszło w 2020 roku, kiedy wskaźnik zatrudnienia wśród kobiet wyniósł dla Polski 61,5 proc. W przypadku spadku średniej unijnej do poziomu 62,5 proc. Polska awansowała o jedno miejsce, zajmując siódme miejsce od końca.

Źródło: Eurostat

W 2020 roku największy wskaźnik zatrudnienia wśród kobiet w UE odnotowały Holandia (73,9 proc.) i Szwecja (73,5 proc.). Do lidera Polska straciła 12,4 punktu proc. Spadkowi z roku na rok uległa średnia unijna – z 67,3 proc. do 66,8 proc. Na tym tle warto docenić, że w sytuacji epidemiologicznej Polska odnotowuje tendencję rosnącą. Najniższy wskaźnik notują Grecja (47,5 proc.) oraz Włochy (49 proc.).

Artykuł powstał w ramach projektu „Fakty w debacie publicznej”, realizowanego z dotacji programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”, finansowanego z Funduszy EOG.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!