Czy Polska była liderem wzrostu gospodarczego za rządu Jarosława Kaczyńskiego?

28.11.2017

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Jarosław Kaczyński sprawował urząd Prezesa Rady Ministrów w okresie od 14 lipca 2006 r. do 16 listopada 2007 r., kiedy to prezydent Lech Kaczyński powołał na to stanowisko Donalda Tuska. W omawianych latach 2006 i 2007, według danych Eurostatu, wzrost gospodarczy Polski wyniósł odpowiednio 6,2% i 7,0% PKB.

W 2006 r. wśród państw unijnych, które odnotowały większy wzrost gospodarczy od Polski były  Łotwa (11,9%), Estonia (10,3%), Słowacja (8,5%), Litwa (7,4%) oraz Czechy (6,9%).

W 2007 r. wśród państw unijnych o wyższym poziomie wzrostu gospodarczego od Polski były: Litwa (11,1%), Słowacja (10,8%), Łotwa (10%), Luksemburg (8,4%), Estonia (7,7%) oraz Bułgaria (7,3%).

Zgodnie z powyższymi danymi, uznajemy wypowiedź Jacka Sasina za fałszywą.

 

 

Share The Facts
Jacek Sasin
poseł Prawa i Sprawiedliwości

 

Przypomnijmy, 2006, 2007 rok, Polska rzeczywiście wówczas w znakomitej kondycji gospodarczej, byliśmy liderem wzrostu gospodarczego.

 

 

 

Link oEmbed


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.