Strona główna Wypowiedzi Czy polska czarna skrzynka znajduje się w Polsce?

Czy polska czarna skrzynka znajduje się w Polsce?

Czy polska czarna skrzynka znajduje się w Polsce?

Marcin Kierwiński

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Platforma Obywatelska

Polska czarna skrzynka, została odsłuchana w Polsce, sprowadzona do Polski i jest w polskich rękach.

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Jak czytamy w Raporcie Końcowym Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego poświęconym katastrofie, rządowy Tupolew, który rozbił się w Smoleńsku, wyposażony był w 4 następujące urządzenia rejestrujące przebieg lotu:

 1. System MSRP-64M-6 odpowiedzialny za zapis parametrów pracy zespołów napędowych, systemów pokładowych oraz wyposażenia z ostatnich 25 godzin lotu samolotu. Informacje te były zapisywane na dwóch rosyjskich rejestratorach MŁP-14-5 i KBN-1-1. Dane z tych urządzeń zostały odczytane kolejno 11 i 14 kwietnia 2010 w siedzibie Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego (MAK) w Moskwie w obecności polskich specjalistów oraz polskiego prokuratora wojskowego. 31 maja 2010 strona polska otrzymała kopię pierwotnych danych z tych rejestratorów.
 1. Rejestrator szybkiego dostępu typu ATM-QAR/R128ENC produkcji polskiej firmy ATM PP. Zapisywał on również dane z systemu MSRP. Dane z tego rejestratora zostały w całości odczytane 20 kwietnia 2010 roku w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie przy udziale ekspertów producenta, polskich prokuratorów oraz przedstawicieli MAKu.
 1. Rejestrator K3-63 umożliwiający pomiar czasu, wysokości barometrycznej, prędkości przyrządowej oraz przeciążenia normalnego. Nie odnaleziono go na miejscu katastrofy.
 1. Magnetofon pokładowy MARS-BM rejestrujący korespondencję radiową, rozmowy pomiędzy członkami załogi oraz dźwięki w kabinie załogi umożliwiający zapis co najmniej 30 minut lotu. Dane z niego odczytano w obecności polskich specjalistów 11 kwietnia w siedzibie MAKu w Moskwie. Następnie zostały one zabezpieczone i skopiowane przez polskich prokuratorów. 31 maja 2010 roku strona rosyjska przekazała Komisji kopię zapisu tego rejestratora.

Zgodnie z tym, co wskazaliśmy w prezydenckim samolocie znajdowało się więcej niż jedna skrzynka. To, że 2 rejestratory są rosyjskiej produkcji nie świadczy o tym, że nie są to polskie skrzynki. Znajdowały się one w polskim samolocie, więć należy je również uznać za należące do Polski. W wypowiedzi posła został pominięty ten szerszy kontekst w związku z czym wypowiedź uznajemy za manipulację. Pomimo tego, że jedna z polskich skrzynek rzeczywiście była odsłuchana w Polsce i jest w naszym kraju to rejestrator K3-63 nie został odnaleziony, a magnetofon pokładowy MARS-BM oraz rejestratory MŁP-14-5 i KBN-1-1 znajdują się w Moskwie, a my mamy jedynie ich kopie.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!