Strona główna Wypowiedzi Czy powstanie nowy zespół, który opracuje nową ustawę dotyczącą TK?

Czy powstanie nowy zespół, który opracuje nową ustawę dotyczącą TK?

Czy powstanie nowy zespół, który opracuje nową ustawę dotyczącą TK?

Władysław Kosiniak-Kamysz

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej
Polskie Stronnictwo Ludowe

Prezydent deklarował w swoim orędziu w grudniu, że w Narodowej Radzie Rozwoju powoła zespół, który opracuje nową ustawę dotyczącą TK, gdzie zaprosi wszystkie środowiska polityczne oraz ekspertów. Do tej pory to się nie stało.

Polsat News, 19.04.2016

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Polsat News, 19.04.2016

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prezydent Andrzej Duda w swoim orędziu wygłoszonym 3 grudnia 2015 roku ogłosił, że w ramach Narodowej Rady Rozwoju zamierza powołać zespół, „którego celem będzie wypracowanie zasad wyboru sędziów oraz funkcjonowania Trybunału [Konstytucyjnego]”. Dodał, że chciałby zaprosić przedstawicieli wszystkich partii politycznych, byłych sędziów Trybunału, ekspertów oraz inne zainteresowane podmioty.

22 grudnia 2015 roku Andrzej Dera, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, w Salonie politycznym Trójki powiedział, że zespół powstanie na początku 2016 roku, jednak nie potrafił podać dokładnej daty.

Zespół do tej pory nie został jednak powołany. Wypowiedź jest prawdziwa.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!