Strona główna Wypowiedzi Czy spółki miejskie przynoszą straty?

Czy spółki miejskie przynoszą straty?

Czy spółki miejskie przynoszą straty?

Jakub Kulesza

Wolnościowcy

Spółki miejskie przynoszą ogromne straty, np MPK, której straty wynoszą 27 mln zł a zobowiązania, które nie są zdefiniowane – aż 140 mln zł.

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

nagraniu z 03.10., udostępnionym na profilu Jakuba Kuleszy, podał on dane dot. finansów MPK.

systemie eKRS jest dostępne sprawozdanie finansowe MPK Lublin sp. z o.o. za 2017 r.

(należy podać KRS: 0000013941)

Wg rachunku zysków i strat, zawartego w sprawozdaniu zarządu z działalności (s. 25), strata netto za rok 2017 wyniosła -481 492 zł. Jest to zaokrąglenie do pełnych złotych, a dokładną kwotę można znaleźć w uchwale w sprawie pokrycia tejże straty: -481 492,41zł.

Z kolei trudno określić, jakie składniki bilansu spółki miał na myśli kandydat, mówiąc o „zobowiązaniach, które nie są zdefiniowane”. Wg sprawozdania, suma zobowiązań za 2017 r. wyniosła 168 726 552 zł. Z tego zobowiązania długoterminowe 111 027 625 zł, a krótkoterminowe 35 265 639 zł. Razem stanowią one 146 653 264 zł. Oprócz tego w skład tej sumy wchodzą jeszcze rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe.

Przyjmując, że Jakub Kulesza ma na myśli całokształt zobowiązań MPK i fakt, iż myli się on odnosząc się do wysokości strat poniesionych przez spółkę, uznajemy wypowiedź za manipulację.

 

 

Share The Facts
Jakub Kulesza
KWW Kukiz, Wolność, Lubelscy Patrioci i Ruchy Miejskie

 

Spółki miejskie przynoszą ogromne straty, np MPK, której straty wynoszą 27 mln zł a zobowiązania, które nie są zdefiniowane – aż 140 mln zł.

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!