Strona główna Wypowiedzi Czy Trybunał Konstytucyjny pracuje 3 razy wolniej niż kiedyś?

Czy Trybunał Konstytucyjny pracuje 3 razy wolniej niż kiedyś?

Czy Trybunał Konstytucyjny pracuje 3 razy wolniej niż kiedyś?

Piotr Zgorzelski

Wicemarszałek Sejmu
Polskie Stronnictwo Ludowe

Dziś Trybunał Konstytucyjny pracuje 3 razy wolniej niż wcześniej.

Tłit, 23.09.2019

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

 • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
 • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Tłit, 23.09.2019

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

 • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
 • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Bieżąca działalność Trybunału Konstytucyjnego była jednym z tematów poruszonych w trakcie rozmowy Marka Kacprzaka z posłem Piotrem Zgorzelskim w programie „Tłit” Wirtualnej Polski.

 Z informacji przedstawionych na Internetowym Portalu Orzeczeń (IPO) wynika, że liczba spraw rozstrzygniętych przez Trybunał Konstytucyjnych od 2007 roku kształtowała się w następujący sposób:

 • 2007 – 163
 • 2008 – 188
 • 2009 – 171
 • 2010 – 131
 • 2011 – 128
 • 2012 – 142
 • 2013 – 142
 • 2014 – 125
 • 2015 – 188
 • 2016 – 105
 • 2017 – 94
 • 2018 – 71
 • 2019 (do 17 lipca) – 44

W 2018 roku Trybunał Konstytucyjny wydał 2,61 razy mniej rozstrzygających wyroków i postanowień niż w roku 2015 przy zmniejszającej się, według raportu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, liczbie spraw wpływających do TK. W latach 2007-2015 rokrocznie do TK wnoszono od 440 (2009) do 623 (2015) spraw. Natomiast w latach 2016 i 2017 liczby te wyniosły, odpowiednio, 360 i 285, zatem rok do roku zmniejszały się o ok. 42 i 20%. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że spraw w toku prac jest w Trybunale aktualnie 502, z czego na etapach:

 • rozpoznania właściwego – 161,
 • sygnalizacji – 9,
 • kontroli wstępnej – 332. 

Poseł Piotr Zgorzelski słusznie stwierdził, że tempo prac Trybunału Konstytucyjnego uległo zmniejszeniu, jednak dokonał tego przy użyciu niepoprawnych danych. TK wydał w 2018 r. 2,61 razy mniej rozstrzygających wyroków i postanowień niż 3 lata wcześniej, a przedstawienie tego wyniku jako trzykrotność uznajemy za fałsz. Gdyby zawarte w wypowiedzi dane były poprawne, TK musiałby wydać w poprzednim roku 62 ostateczne decyzje, czyli o 10 mniej niż w rzeczywistości.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy