Czas czytania: około min.

Czy Trybunał Konstytucyjny pracuje 3 razy wolniej niż kiedyś?

08.10.2019 godz. 19:30

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Bieżąca działalność Trybunału Konstytucyjnego była jednym z tematów poruszonych w trakcie rozmowy Marka Kacprzaka z posłem Piotrem Zgorzelskim w programie „Tłit” Wirtualnej Polski.

 Z informacji przedstawionych na Internetowym Portalu Orzeczeń (IPO) wynika, że liczba spraw rozstrzygniętych przez Trybunał Konstytucyjnych od 2007 roku kształtowała się w następujący sposób:

 • 2007 – 163
 • 2008 – 188
 • 2009 – 171
 • 2010 – 131
 • 2011 – 128
 • 2012 – 142
 • 2013 – 142
 • 2014 – 125
 • 2015 – 188
 • 2016 – 105
 • 2017 – 94
 • 2018 – 71
 • 2019 (do 17 lipca) – 44

W 2018 roku Trybunał Konstytucyjny wydał 2,61 razy mniej rozstrzygających wyroków i postanowień niż w roku 2015 przy zmniejszającej się, według raportu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, liczbie spraw wpływających do TK. W latach 2007-2015 rokrocznie do TK wnoszono od 440 (2009) do 623 (2015) spraw. Natomiast w latach 2016 i 2017 liczby te wyniosły, odpowiednio, 360 i 285, zatem rok do roku zmniejszały się o ok. 42 i 20%. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że spraw w toku prac jest w Trybunale aktualnie 502, z czego na etapach:

 • rozpoznania właściwego – 161,
 • sygnalizacji – 9,
 • kontroli wstępnej – 332. 

Poseł Piotr Zgorzelski słusznie stwierdził, że tempo prac Trybunału Konstytucyjnego uległo zmniejszeniu, jednak dokonał tego przy użyciu niepoprawnych danych. TK wydał w 2018 r. 2,61 razy mniej rozstrzygających wyroków i postanowień niż 3 lata wcześniej, a przedstawienie tego wyniku jako trzykrotność uznajemy za fałsz. Gdyby zawarte w wypowiedzi dane były poprawne, TK musiałby wydać w poprzednim roku 62 ostateczne decyzje, czyli o 10 mniej niż w rzeczywistości.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.