Strona główna Wypowiedzi Czy w Lublinie udało się podpisać umowy na zagospodarowanie odpadów?

Czy w Lublinie udało się podpisać umowy na zagospodarowanie odpadów?

Czy w Lublinie udało się podpisać umowy na zagospodarowanie odpadów?

Joanna Kunc

W tym roku (…) nie udało się za pierwszym razem podpisać umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

wywiadzie udzielonym Polskiemu Radiu Lublin 13.09.br. Joanna Kunc mówiła m.in. o przetargach, zorganizowanych przez miasto Lublin w 2018 r. na odbiór i wywóz odpadów.

Wg poprzednio obowiązujących (do 30.06.2018 r.) umów, odbiorem odpadów zajmowały się trzy firmy: Kom-Eko, SUEZ Wschód i Ekoland. Każda z nich miała wyznaczony swój sektor.

16.02.2018 r. ogłoszono przetarg na odbiór odpadów w okresie 2018-2021. W 4 sektorach (I, II, VI, VII) wykonawców wybrano. Oferta jednego z wykonawców dla sektorów III, IV i V została odrzucona ze względu na rażąco niską cenę (termin z ustawy Prawo zamówień publicznych). W sektorze III i IV zostało złożone jeszcze po jednej ofercie, jednak wg informacji ze strony miasta zdecydowanie przekraczały one wysokość środków zaplanowanych na ten obszar.

Został rozpisany kolejny przetarg, obejmujący 3 nieobsadzone sektory, którego stan można śledzić tutaj.

 

 

Share The Facts
Joanna Kunc
KWW Joanna Kunc WiS Lublin Kornel Morawiecki

 

W tym roku (…) nie udało się za pierwszym razem podpisać umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów.

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!