Czas czytania: około min.

Czy w Poznaniu powstała pierwsza Rada Seniorów?

30.09.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Poznańska Rada Seniorów została powołana 25 października 2005 roku. W skład Rady wchodzą seniorzy (9 osób) wybrani przez przedstawicieli organizacji pozarządowych, które działają na rzecz środowiska osób starszych, przez przedstawicieli rad osiedli i klubów seniora, 3 przedstawicieli Rady Miasta oraz 3 przedstawicieli Prezydenta Miasta Poznania.

Głównym celem Miejskiej Rady Seniorów jest służenie  seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów wobec władz Miasta.

Rada jest organem opiniodawczym, doradczym i inicjatywnym dla władz Miasta.

Rada działa w następujących obszarach:

1)    zapobieganie i przełamywanie marginalizacji seniorów;

2)    wspieranie aktywności ludzi starszych;

3)    mieszkalnictwo dla seniorów;

4)    profilaktyka i promocja zdrowia seniorów;

5)     przełamywanie stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowanie ich autorytetu;

6)    rozwój form wypoczynku, dostęp do edukacji i kultury.

Poznańska Miejska Rada Seniorów została powołana jako pierwsza w Polsce.

 

 

Share The Facts
Tadeusz Zysk
Kandydat PiS na prezydenta Poznania

 

Poznań jest pierwszym polskim miastem, które utworzyło Radę Seniorów.

 

 

 

oEmbed Link


➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.