Strona główna Wypowiedzi Czy w ramach 2% PKB na obronność kupiono Boeingi dla rządu?

Czy w ramach 2% PKB na obronność kupiono Boeingi dla rządu?

Czy w ramach 2% PKB na obronność kupiono Boeingi dla rządu?

Jarosław Urbaniak

Poseł
Platforma Obywatelska

W ramach tych 2% (PKB na obronność – przyp. Demagog) kupiono, np. Boeingi dla rządu.

Woronicza 17, 17.08.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Woronicza 17, 17.08.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Wypowiedź Jarosława Urbaniaka oceniamy jako prawdziwą, ponieważ 31 marca 2017 roku Ministerstwo Obrony Narodowej zawarło z Boeing Company umowę na dostarczenie trzech samolotów pasażerskich do transportu najważniejszych osób w państwie.

W programie „Woronicza 17” redaktor Krzysztof Ziemiec zwrócił uwagę, że Polska jest jednym z krajów, które spełniają wymóg wydawania 2% PKB na obronność. Poseł Jarosław Urbaniak zwrócił jednak uwagę, że w tej kwocie mieści się m.in. zakup Boeingów na potrzeby rządu.

2% PKB na obronność

W 2014 roku podczas szczytu NATO w Newport przywódcy państw zobowiązali się dążyć do wydawania 2% PKB na obronność, aby osiągnąć ten poziom najpóźniej do 2024 roku. Zgodnie z danymi NATO wydatki na obronność wyniosły w Polsce (ceny stałe 2015 rok):

 • w 2015 roku 2,22% PKB,
 • w 2016 roku 1,99% PKB,
 • w 2017 roku 1,89% PKB,
 • w 2018 roku 2,02% PKB,
 • w 2019 roku 2% PKB.

Ustawa o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej określa w art. 7 minimalne wydatki na obronność. Mają one wynieść:

 • 2,0% Produktu Krajowego Brutto – w latach 2018 i 2019,
 • 2,1% Produktu Krajowego Brutto – w roku 2020,
 • 2,2% Produktu Krajowego Brutto – w latach 2021–2023,
 • 2,3% Produktu Krajowego Brutto – w latach 2024 i 2025,
 • 2,4% Produktu Krajowego Brutto – w latach 2026–2029,
 • 2,5% Produktu Krajowego Brutto – w roku 2030 i latach kolejnych.

Ustawa budżetowa na rok 2020 przewiduje, że wydatki na cel obrony kraju wyniosą ok. 50 mld złotych (nie są w to wliczone wynagrodzenia żołnierzy).

Zakup samolotów dla VIP-ów

30 czerwca 2016 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę ustanawiającą wieloletni program „Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP)”. Na wykonanie programu ma zostać przeznaczone razem 1,7 mld złotych, a jego wykonawcą jest Minister Obrony Narodowej. Zgodnie z par. 3: „Finansowanie Programu będzie realizowane przez coroczne zwiększenie limitu wydatków obronnych (…)”.

MON podaje, że 30 sierpnia 2016 roku otwarto postępowanie na dostawę trzech samolotów dla najważniejszych osób w państwie. Wpłynęły cztery wnioski o udział w postępowaniu, a do negocjacji zaproszono dwóch wykonawców (Boeing Company oraz konsorcjum Glomex MS s.r.o.i Lufthansa Technik AG).

10 marca MON przekazał, że – ze względu na błędy formalno-prawne oraz wysoką wartość ofert – postępowanie zostało unieważnione. Z tego względu otwarto nowe postępowanie, tzw. „z wolnej ręki”, w trakcie którego do negocjacji zaprasza się tylko jednego wykonawcę. W tym przypadku wybrano Boeing Company.

31 marca 2017 roku Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało o zawarciu umowy z Boeing Company. Obejmuje ona dostarczenie trzech samolotów typu Boeing 737-800. Jeden (używany, w wersji pasażerskiej) miał znaleźć się w Polsce do 15 listopada 2017 roku, a dwa pozostałe (nowe, w wersji biznesowej) w roku 2020 roku. Wartość kontraktu wyniosła 523 644 900 USD netto (2 066 mln PLN według kursu NBP z 31 marca 2017 roku). Samoloty mają służyć transportowi najważniejszych osób w państwie.

Problemy z postępowaniem „z wolnej ręki”

Po otwarciu drugiego postępowania „z wolnej ręki” do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) wpłynęły trzy odwołania przedsiębiorstw, które uznały takie postępowanie za niezgodne z prawem. KIO potwierdziła słuszność zarzutów stawianych przez dwa podmioty, stwierdzając, że Ministerstwo Obrony Narodowej uchybiło przepisom prawa zamówień publicznych, m.in. z racji art. 67 ust. 1, który brzmi:

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn:
a) technicznych o obiektywnym charakterze,
b) związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów – jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia

Podsumowanie

Jarosław Urbaniak podał prawidłową informację na temat zakupu Boeingów dla rządu, którego koszt wliczony jest w wydatki na cele obronne. Z tego powodu wypowiedź oceniamy jako prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy