Strona główna Wypowiedzi Czy w sprawach karnych skrócił się czas postępowań?

Czy w sprawach karnych skrócił się czas postępowań?

Czy w sprawach karnych skrócił się czas postępowań?

Zbigniew Ziobro

Minister sprawiedliwości
Suwerenna Polska

Dowodem też na szybką poprawę pracy generalnie prokuratury jest to, że sądy (…), którym generalnie wydłuża się czas postępowania, w sprawach karnych właśnie bardzo przyspieszyły. (…) Sądy karne przyspieszyły w sądach rejonowych o półtora miesiąca.

Salon Polityczny Trójki, 04.06.2021

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Salon Polityczny Trójki, 04.06.2021

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

 • Średni czas postępowania we wszystkich sprawach ogółem w sądach rejonowych i okręgowych uległ w ostatnich latach wydłużeniu.
 • W sądach rejonowych sprawy karne (ujęte przez Ministerstwo Sprawiedliwości zbiorczo wraz ze sprawami wykroczeniowymi) nie przyspieszyły o półtora miesiąca, a średnio zwolniły o pół miesiąca od 2015 roku.
 • Przyspieszenie o półtora miesiąca w sprawach karnych nastąpiło, lecz w sądach okręgowych, pomiędzy 2015 a 2020 rokiem.
 • Minister Zbigniew Ziobro słusznie wskazuje na fakt, że sądom ogółem wydłuża się czas postępowania. Mylnie twierdzi jednak, że w sądach rejonowych zmniejszył się czas postępowania w sprawach karnych. Czas ten, co prawda, zmniejszył się, ale tylko w sądach okręgowych, dlatego wypowiedź uznajemy za manipulację.

Kontekst wypowiedzi

4 czerwca Zbigniew Ziobro był gościem Salonu Politycznego Trójki. Podczas rozmowy poruszony został między innymi temat działalności prokuratury oraz sprawności rozpatrywania spraw w sądach. Minister Sprawiedliwości stwierdził, że sądom generalnie wydłuża się czas postępowania, jednak w sprawach karnych czas postępowania w sądach rejonowych zmniejszył się o półtora miesiąca.

Długość trwania spraw karnych w sądach

Dane przytoczone przez Zbigniewa Ziobro nie są zgodne z danymi z bazy statystycznej Informatora Statystycznego Wymiaru Sprawiedliwości. Statystyka dotycząca średniego czasu trwania postępowań karnych w sądach rejonowych zawarta jest w pliku „Średni czas trwania postępowania sądowego w latach 2011-2020”, wśród wyszczególnień dotyczących innych sądów oraz rodzajów postępowań. Podczas swojej wypowiedzi Minister Sprawiedliwości nie podał, do jakiego dokładnie okresu odnosi się rzekome przyspieszenie postępowań o półtora miesiąca, jednak z dalszej części rozmowy wynika, że było to wspomniane w kontekście zmian w funkcjonowaniu prokuratury i sądów po reformie z 2016 roku. Na podstawie informacji z wyżej wymienionej bazy danych w 2020 roku sprawy karne i wykroczeniowe w sądach rejonowych trwały średnio 4,022 miesiąca. We wcześniejszych latach było to:

 • 2019 – 3,559 miesiąca,
 • 2018 – 3,418 miesiąca,
 • 2017 – 3,338 miesiąca,
 • 2016 – 3,558 miesiąca.

W 2015 roku, czyli zanim zaczęto uchwalać elementy reformy sądownictwa, średni czas trwania postępowania karnego w sądzie rejonowym wyniósł 3,532 miesiąca, zatem w żadnych z przytoczonych lat nie nastąpiło skrócenie się średniego czasu postępowania o półtora miesiąca w stosunku do najnowszych danych z 2020 roku, a wręcz pomiędzy 2015 a 2020 rokiem nastąpiło wydłużenie omawianych postępowań o ok. pół miesiąca. W latach 2012-2014 średnia długość postępowań karnych w sądach rejonowych wyglądała następująco:

 • 2014 – 3,412 miesiąca,
 • 2013 – 3,308 miesiąca,
 • 2012 – 3,279 miesiąca.

Jak widać, pomiędzy 2012 a 2020 rokiem nastąpił wzrost średniej długości postępowania karnego o ok. trzy tygodnie. W sądach okręgowych zmiany średniej długości trwania postępowań karnych mają się inaczej, gdyż w przeciwieństwie do sądów rejonowych nie występuje tu jednoznaczna tendencja wzrostowa w ciągu ostatnich 10 lat, a nastąpiło skrócenie czasu trwania tych postępowań. Najdłuższy średni czas postępowania karnego w sądach rejonowych wyniósł ponad 10 miesięcy w 2015 roku, a najkrótszy nieco ponad 7,5 miesiąca w 2019 roku. Pomiędzy 2015 i 2020 rokiem nastąpiło przyspieszenie o 1,517 miesiąca.

 • 2020 – 8,739 miesiąca,
 • 2019 – 7,608 miesiąca,
 • 2018 – 7,67 miesiąca,
 • 2017 – 7,6 miesiąca,
 • 2016 – 8,8 miesiąca,
 • 2015 – 10,3 miesiąca,
 • 2014 – 9,8 miesiąca,
 • 2013 – 9,5 miesiąca,
 • 2012 – 9,2 miesiąca,
 • 2011 – 9,3 miesiąca.

Czy czas trwania postępowań w sądach się wydłuża?

2020 roku średni czas postępowania sądowego ogółem wyniósł 6,992 miesiąca. Jest to najdłuższy średni czas trwania postępowania w ciągu ostatnich 10 lat. Biorąc pod uwagę sądy rejonowe oraz okręgowe, średni czas wszystkich rodzajów postępowań w tym okresie wyglądał następująco:

 • 2019 – 5,777 miesiąca,
 • 2018 – 5,350 miesiąca,
 • 2017 – 5,5 miesiąca,
 • 2016 – 4,7 miesiąca,
 • 2015 – 4,2 miesiąca,
 • 2014 – 4,6 miesiąca,
 • 2013 – 4,1 miesiąca,
 • 2012 – 4,2 miesiąca,
 • 2011 – 4,1 miesiąca.

Jak widać, w ostatnich latach czas trwania postępowań w sądach przyjmuje tendencję wzrostową. W sądach okręgowych czas trwania wszystkich rodzajów spraw ogółem (zbiorczo ujęte postępowania: cywilne, karne, z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz gospodarcze) również wydłużył się w stosunku do lat poprzednich. W 2020 roku było to średnio niemal 10 miesięcy (9,995), natomiast w poprzednich latach:

 • 2019 – 8,652 miesiąca,
 • 2018 – 8,197 miesiąca,
 • 2017 – 8,1 miesiąca,
 • 2016 – 8,2 miesiąca,
 • 2015 – 8,4 miesiąca,
 • 2014 – 7,8 miesiąca,
 • 2013 – 7,2 miesiąca,
 • 2012 – 7 miesięcy,
 • 2011 – ok. 7 miesięcy.

W sądach rejonowych, oprócz tego, że postępowania karne wbrew słowom Ministra Sprawiedliwości uległy wydłużeniu, to wszystkie postępowania (zbiorczo ujęte sprawy: cywilne, karne i wykroczeniowe, z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinne, gospodarcze, upadłościowe i restrukturyzacyjne) ogólnie rzecz ujmując, również wydłużyły się w ostatnich 10 latach:

 • 2020 – 6,886 miesiąca,
 • 2019 – 5,667 miesiąca,
 • 2018 – 5,242 miesiąca,
 • 2017 – 5,4 miesiąca,
 • 2016 – 4,6 miesiąca,
 • 2015 – 4 miesiące,
 • 2014 – 4,5 miesiąca,
 • 2013 – 3,9 miesiąca,
 • 2012 – 4,1 miesiąca,
 • 2011 – 3,9 miesiąca.

Podsumowanie

Wypowiedź Zbigniewa Ziobro oceniamy jako manipulację, ponieważ minister słusznie wskazuje, że czas postępowania w sądach ogółem wydłuża się na przestrzeni ostatnich lat, jednak podaje również fałszywe dane dotyczące skrócenia postępowań karnych w sądach rejonowych, które w rzeczywistości nie nastąpiło. Postępowania karne przyspieszyły natomiast w sądach okręgowych, a tendencja spadkowa trwała od 2015 roku do 2019 roku.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy