Strona główna Wypowiedzi Czy wybór Małgorzaty Gersdorf na I Prezesa SN był nielegalny?

Czy wybór Małgorzaty Gersdorf na I Prezesa SN był nielegalny?

Czy wybór Małgorzaty Gersdorf na I Prezesa SN był nielegalny?

Arkadiusz Mularczyk

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Aktem prawa wewnętrznego, aktem niepublikowanym w dzienniku ustaw czy też monitorze polskim przedstawia się innemu organowi władzy, a mianowicie prezydentowi, 2 kandydatów których on powinien zaakceptować, wybierając jednego.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

W związku z informacjami o złożeniu przez grupę posłów PIS wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, o zbadanie zgodności wyboru prezesa Małgorzaty Gersdorf zespół Demagoga złożył zapytanie do Zespołu Prasowego Sądu Najwyższego dotyczące regulaminu i zasad powoływania i wyboru kandydatów na Pierwszego Prezesa SN.


Z uzyskanej odpowiedzi wynika iż: “dwaj kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę głosów na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego będą kandydatami na stanowisko Pierwszego Prezesa SN, których Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN przedstawia Prezydentowi RP. Kandydatów przedstawia przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego. Przepisy nie przewidują konieczności podejmowania uchwały o przedstawieniu/wyborze kandydatów. Prezydentowi RP przy piśmie przedstawiającym kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa SN załączono protokół z posiedzenia Komisji Skrutacyjnej” – wypowiedź dotyczy wybory kandydatów w 1998 r. Jednak od tej pory nie zmieniły się zasady dotyczące aktu niepublikowanego w dzienniku ustaw lub monitorze polskim.

Cała odpowiedź:
17121492_1253099974767133_2112197578_o

Ustawie o Sądzie Najwyższym z 23 listopada 2002 roku znajduje się artykuł 16, który dotyczy wyboru dwóch kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa SN. 1 grudnia 2003 roku pojawiła się uchwała zgromadzenia ogólnego sędziów sądu najwyższego w sprawie regulaminu sądu najwyższego, którą można znaleźć w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej – Monitor Polski.

Ponadto o regulaminie wyboru kandydatów na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego mówi uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 14 kwietnia 2003 r. Cały regulamin dostępny jest jako załącznik do uchwały. Jednak żaden z tych dokumentów nie zawiera zmian oraz informacji dotyczących tego w jakiej formie mają zostać wyłonieni kandydaci na Pierwszego Prezesa SN, akty te nie zostały również nigdzie opublikowane.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!