Strona główna Wypowiedzi Czy za rządów PiS nie można już przeprowadzać kontroli poselskich?

Czy za rządów PiS nie można już przeprowadzać kontroli poselskich?

Czy za rządów PiS nie można już przeprowadzać kontroli poselskich?

Agnieszka Pomaska

Posłanka
Platforma Obywatelska

Do 2015 roku poseł mógł wejść z kontrolą poselską do dowolnej spółki Skarbu Państwa. Odkąd zaczęło rządzić PiS poseł już nie może kontrolować spółek Skarbu Państwa.

7. Dzień Tygodnia w Radiu Zet, 04.04.2021

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

7. Dzień Tygodnia w Radiu Zet, 04.04.2021

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Kontekst wypowiedzi

W programie 7. Dzień Tygodnia w Radiu Zet wyemitowanym 4 kwietnia 2021 roku wśród gości prowadzącego Andrzeja Stankiewicza była Agnieszka Pomaska. Jednym z poruszonych tematów były nieprawidłowości mające miejsce w spółkach Skarbu Państwa. Posłanka PO stwierdziła, że do 2015 roku poseł mógł wejść z kontrolą poselską do dowolnej spółki Skarbu Państwa, natomiast od kiedy zaczęło rządzić Prawo i Sprawiedliwość, nie ma już możliwości przeprowadzania takich kontroli.

Czym jest kontrola poselska?

Kwestia kontroli poselskiej uregulowana jest w art. 19 ustawy z 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora, w którym jest zapisane:

„W wykonywaniu mandatu poseł lub senator ma prawo, jeżeli nie narusza dóbr osobistych innych osób, do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wglądu w działalność organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego, a także spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz zakładów i przedsiębiorstw państwowych i samorządowych, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej.

Zasady i tryb udostępniania posłom i senatorom informacji niejawnych określają przepisy o ochronie informacji niejawnych”.

Przepis ten zawierała już pierwotna wersja ustawy, a jego obecne brzmienie obowiązuje od 2 stycznia 2011 roku, kiedy to weszła w życie ustawa z 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych.

Oprócz instytucji kontroli poselskiej posłom i senatorom przysługuje również prawo interwencji opisane w art. 20 wspomnianej ustawy. Może być ona podjęta w organie administracji rządowej i samorządu terytorialnego, zakładzie lub przedsiębiorstwie państwowym oraz organizacji społecznej, a także w jednostkach gospodarki niepaństwowej dla załatwienia sprawy, którą parlamentarzysta wnosi we własnym imieniu albo w imieniu wyborcy lub wyborców. Wymienione organy i jednostki mają obowiązek, najpóźniej w ciągu czternastu dni, powiadomić posła lub senatora o stanie rozpatrywania sprawy i w uzgodnionym z nim terminie ostatecznie ją załatwić. Ich kierownicy są obowiązani niezwłocznie przyjąć parlamentarzystę oraz udzielić mu informacji i wyjaśnień dotyczących sprawy.

Należy zwrócić uwagę, że w przypadku spółek, w których Skarb Państwa nie jest już akcjonariuszem, możliwa jest jedynie interwencja poselska, a nie kontrola. Tak wynika z opinii Biura Analiz Sejmowych, będącej odpowiedzią na zapytanie posła Marka Rutki. Polityk Lewicy chciał w czerwcu ubiegłego roku przeprowadzić kontrolę poselską w spółce Energa SA, która 30 kwietnia 2020 roku została przejęta przez PKN Orlen. Zdaniem Biura Analiz Sejmowych Spółka nie była już podmiotem, do którego mogą być adresowane żądania wynikające z art. 19 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Jednak Energa mieści się w zakresie znaczeniowym pojęcia „jednostka gospodarki niepaństwowej”, a zatem może być adresatem interwencji poselskiej podejmowanej w trybie art. 20 ustawy. Uprawnienia wynikające z art. 20 nie gwarantują jednak dostępu do dokumentów źródłowych, „wglądu w działalność” i podlegają wszelkim ograniczeniom wynikającym z przepisów o tajemnicy prawnie chronionej.

Przykłady kontroli poselskich

W ciągu ostatniego roku miało miejsce co najmniej kilka kontroli poselskich w spółkach Skarbu Państwa. Wiosną 2020 roku w KGHM Polska Miedź kontrolę podjęli politycy Lewicy: Anita Kucharska-Dziedzic, Katarzyna Kotula, Maciej Kopiec i Robert Obaz. Jej celem było wyjaśnienie niejasności związanych z brakiem kompletnych i rzeczowych informacji dotyczących zakupionych przez KGHM w Chinach maseczek ochronnych dla służb medycznych w Polsce. Posłowie chcieli się dowiedzieć, jakie certyfikaty i dokumenty dołączone były do zakupionego sprzętu oraz jaki jest jego stan magazynowy.

Kontrole poselskie miały również miejsce w Poczcie Polskiej. Jak wynika ze skargi złożonej przez zarząd spółki do Marszałek Sejmu RP Elżbiety Witek, w okresie od maja do czerwca 2020 roku doszło do sześciu kontroli przeprowadzonych przez posłankę i posłów KO: Katarzynę Lubnauer, Roberta Kropiwnickiego, Marcina Kierwińskiego, Michała Szczerbę, Jana Grabca, Konrada Frysztaka, Zbigniewa Konwińskiego oraz Dariusza Jońskiego. Dotyczyły one przygotowania spółki do wyborów korespondencyjnych.

Kolejni posłowie KO – Maciej Lasek i Paweł Poncyliusz – na początku października 2020 roku przeprowadzili kontrolę w warszawskiej siedzibie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Rzecznik CPK wskazał, że posłowie otrzymali sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2019. Ci sami posłowie wraz z Dariuszem Jońskim i Michałem Szczerbą podjęli kontrolę w styczniu bieżącego roku w PLL LOT. Prezesowi spółki Rafałowi Milczarskiemu przekazali 31 pytań dotyczących głównie planowanych zwolnień grupowych oraz tego, na co firma przeznaczy 3 mld złotych z Polskiego Funduszu Rozwoju.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!