Czas czytania: około min.

Czy za rządów PO-PSL wydłużono urlopy rodzicielskie?

10.05.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

17 czerwca 2013 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy, na mocy której zwiększono łączny wymiar płatnego urlopu po urodzeniu jednego dziecka z 6 miesięcy do roku.

Ustawa wprowadziła nowy 26-tygodniowy urlop rodzicielski. Od tego dnia rodzicom wszystkich dzieci urodzonych po 31 grudnia 2012 roku przysługuje:

  • 20 tygodni urlopu macierzyńskiego,
  • 6 tygodniu urlopu dodatkowego urlopu macierzyńskiego przy urodzeniu jednego dziecka,
  • 26 tygodni urlopu rodzicielskiego.

W przypadku porodu mnogiego urlop ten zwiększony został do 71 tygodni (w zależności od liczby dzieci).

Sejm uchwalił tę ustawę 28 maja 2013 r., natomiast 10 czerwca 2013 r. podpisał ją prezydent.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.