Strona główna Wypowiedzi Czy za rządów Zjednoczonej Prawicy „gender pay gap” stale rośnie?

Czy za rządów Zjednoczonej Prawicy „gender pay gap” stale rośnie?

Czy za rządów Zjednoczonej Prawicy „gender pay gap” stale rośnie?

Krzysztof Gawkowski

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Cyfryzacji
Nowa Lewica

Za czasów Zjednoczonej Prawicy ten współczynnik (różnica w zarobkach kobiet i mężczyzn – przyp. Demagog) cały czas rośnie, a nie spada.

Posiedzenie Sejmu, 22.07.2020

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Sejmu, 22.07.2020

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Zgodnie z danymi Eurostatu współczynnik ukazujący różnicę w zarobkach kobiet i mężczyzn, czyli tzw. „gender pay gap”, zmalał pomiędzy rokiem 2015 a 2016 o 0.2 pkt proc., utrzymał się na takim samym poziomie w latach 2016-2017 oraz wzrósł w 2018 roku o 1,6 pkt proc. z poziomu 7,2 proc. w roku 2017 do poziomu 8,8 proc. w roku kolejnym. Choć gender pay gap wzrósł pomiędzy rokiem 2015 a 2018 (najnowsze publicznie dostępne dane są za rok 2018), to nie istniał w tych latach trend wzrostowy, sugerowany przez Krzysztofa Gawkowskiego, który stwierdził, że gender pay gap „cały czas rośnie”, ponieważ w 2016 roku ten współczynnik spadł względem roku poprzedniego, a w 2017 roku utrzymał się na takim samym poziomie. Wzrósł dopiero w roku 2018, dlatego wypowiedź oceniamy jako manipulację.

Gender pay gap 

Według danych udostępnionych przez Eurostat w latach 2015-2018 różnica w płacach dla mężczyzn i kobiet procentowo wygląda następująco:

 • 2015 – 7,4 proc. (warto wspomnieć, że rządy Zjednoczonej Prawicy rozpoczęły się dopiero jesienią),
 • 2016 – 7,2 proc.,
 • 2017 – 7,2 proc.,
 • 2018 – 8,8 proc.

Podsumowanie

Na podstawie powyższych danych można zauważyć, że dopiero w 2018 roku pojawił się wzrost różnicy w płacach w stosunku do ubiegłych lat za rządów Zjednoczonej Prawicy. W związku z tym wypowiedź uznajemy za manipulację.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!