Czas czytania: około min.

Czy za rządów Zjednoczonej Prawicy „gender pay gap” stale rośnie?

28.07.2020 godz. 17:31

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Zgodnie z danymi Eurostatu współczynnik ukazujący różnicę w zarobkach kobiet i mężczyzn, czyli tzw. „gender pay gap”, zmalał pomiędzy rokiem 2015 a 2016 o 0.2 pkt proc., utrzymał się na takim samym poziomie w latach 2016-2017 oraz wzrósł w 2018 roku o 1,6 pkt proc. z poziomu 7,2 proc. w roku 2017 do poziomu 8,8 proc. w roku kolejnym. Choć gender pay gap wzrósł pomiędzy rokiem 2015 a 2018 (najnowsze publicznie dostępne dane są za rok 2018), to nie istniał w tych latach trend wzrostowy, sugerowany przez Krzysztofa Gawkowskiego, który stwierdził, że gender pay gap „cały czas rośnie”, ponieważ w 2016 roku ten współczynnik spadł względem roku poprzedniego, a w 2017 roku utrzymał się na takim samym poziomie. Wzrósł dopiero w roku 2018, dlatego wypowiedź oceniamy jako manipulację.

Gender pay gap 

Według danych udostępnionych przez Eurostat w latach 2015-2018 różnica w płacach dla mężczyzn i kobiet procentowo wygląda następująco:

  • 2015 – 7,4 proc. (warto wspomnieć, że rządy Zjednoczonej Prawicy rozpoczęły się dopiero jesienią),
  • 2016 – 7,2 proc.,
  • 2017 – 7,2 proc.,
  • 2018 – 8,8 proc.

Podsumowanie

Na podstawie powyższych danych można zauważyć, że dopiero w 2018 roku pojawił się wzrost różnicy w płacach w stosunku do ubiegłych lat za rządów Zjednoczonej Prawicy. W związku z tym wypowiedź uznajemy za manipulację.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.