Strona główna Wypowiedzi Czytelnictwo w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej

Czytelnictwo w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej

Czytelnictwo w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej

Piotr Gliński

Polska jest na końcu statystyk europejskich jeżeli chodzi o czytanie książek.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Na podstawie badania opinii publicznej  Eurobarometr  realizowanego na zlecenie Komisji Europejskiej w 2013 roku 32% obywateli krajów UE nie przeczytało żadnej książki w ciągu dwunastu miesięcy poprzedzających badanie. Polska plasuje się w tym badaniu poniżej średniej z wynikiem 44% i razem z pięcioma innymi państwami, które uzyskały tę samą wartość (Chorwacja, Malta, Cypr, Włochy, Bułgaria) zajmuje 4. miejsce od końca pod względem czytelnictwa w UE. Dla porównania w Szwecji, która jest liderem rankingu, tylko 9% ankietowanych nie sięgnęło w ciągu roku po książkę.

Warto zaznaczyć że w porównaniu do 2007 roku, średnia liczba osób w UE, które nie przeczytały żadnej książki w ciągu dwunastu miesięcy poprzedzających badanie wzrosła o 4 punkty procentowe, w Polsce aż o 9 punktów.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Zostań naszym patronem!

Każda, nawet najmniejsza, lecz regularna kwota pomaga nam poprawiać jakość debaty publicznej.

Wpłacam regularnie

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy