fot. Kancelaria Premiera / https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/ / modyfikacja: demagog.pl

Piotr Gliński

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister kultury i dziedzictwa narodowego

Partia: Prawo i Sprawiedliwość

8

Sprawdzonych wypowiedzi

3

0

1

4

0

0

Sprawdzonych obietnic

Filtry

WYCZYŚĆ

Ocena wypowiedzi

FILTRUJ

Imię i nazwisko:Piotr Gliński
Data i miejsce urodzenia:20-04-1954, Warszawa
Wykształcenie:wyższe
Ukończona uczelnia:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Ekonomia - magister (1978); Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, socjologia - doktor (1982); Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, socjologia - doktor habilitowany (1997)

Zawód:nauczyciel akademicki
Partia:Prawo i Sprawiedliwość
Wybrany dnia:13-10-2019
Województwo:łódzkie
Okręg:9 Łódź
Liczba głosów:43 626

Biogram:

Urodził się 20 kwietnia 1954 roku w Warszawie.

Profesor socjologii i magister ekonomii, wykładowca akademicki, w latach 2005-2011 przewodniczący Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, od 2014 r. przewodniczący Rady Programowej Prawa i Sprawiedliwości.

Studiował w Instytucie Nauk Ekonomicznych oraz w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. W 1978 r. uzyskał tytuł magistra w zakresie ekonomii. Odbył studia doktoranckie w Zakładzie Badań nad Stylami Życia Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. W 1984 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych. Habilitował się również w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w 1997 r. W 2008 r. otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. W latach 1997-2005 kierował Zakładem Społeczeństwa Obywatelskiego. Profesor zwyczajny, kierownik Katedry Socjologii Struktur Społecznych Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku, w którym pracuje od 1998 r. (obecnie na urlopie bezpłatnym).

W latach 70. i 80. działacz opozycji demokratycznej i NSZZ „Solidarność” (m.in. w Komisji Interwencji i Mediacji Regionu „Mazowsze”). Od lat 80. aktywny w pracach organizacji pozarządowych. Był m.in. współzałożycielem i wieloletnim prezesem Społecznego Instytutu Ekologicznego, współorganizował Ogólnopolskie Zjazdy Ruchu Ekologicznego. W 1997 r. kandydował do Sejmu w ramach Wyborczej Koalicji Liderów Ekologicznych z listy UW.

W 2009 r. został powołany przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w skład Narodowej Rady Rozwoju, następnie został członkiem Zespołu Koordynacyjnego tego gremium. Od 2010 r. współpracuje z Prawem i Sprawiedliwością, od 2015 r. jest członkiem PiS, a od 2016 r. – członkiem Komitetu Politycznego PiS. Pełni też funkcję Przewodniczącego Rady Programowej Prawa i Sprawiedliwości.

Poseł VIII i IX kadencji Sejmu.

W latach 2015 – 2019 pełnił urząd Wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego i – od czerwca 2019 r. – Przewodniczącego Komitetu Społecznego Rady Ministrów.

15 listopada 2019 r. ponownie powołany na urząd Wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego w rządzie Mateusza Morawieckiego.