Strona główna Obietnice wyborcze Ośrodek produkcji filmowej

Ośrodek produkcji filmowej

Ośrodek produkcji filmowej

Piotr Gliński

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister kultury i dziedzictwa narodowego
Prawo i Sprawiedliwość

Minister kultury i dziedzictwa narodowego ogłosił zamiar połączenia państwowych instytucji kultury: Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, Studia Filmowego KADR, Studia Filmowego TOR, Studia Filmowego ZEBRA, Studia Miniatur Filmowych i Studia Filmowego KRONIKA. Dzięki temu powstanie profesjonalny publiczny ośrodek produkcji filmowej, który będzie poważnym partnerem dla realizatorów wysokobudżetowych produkcji europejskich i amerykańskich. Nowa instytucja będzie również wspierać rodzimych i zachodnich producentów, szczególnie młodych twórców.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 28.12.2018

Zrealizowana

Obietnicę uznajemy za zrealizowaną, jeśli została całkowicie wykonana w założonym okresie na to przeznaczonym, np. w trakcie kadencji partii rządzącej. 

Sprawdź metodologię

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 28.12.2018

Zrealizowana

Obietnicę uznajemy za zrealizowaną, jeśli została całkowicie wykonana w założonym okresie na to przeznaczonym, np. w trakcie kadencji partii rządzącej. 

Sprawdź metodologię

Kinematografia bywa ważnym elementem oddziaływania na społeczeństwo, a także skutecznym narzędziem prowadzenia m.in. polityki historycznej państwa. W związku z tym rządzący często skłaniają się do objęcia wsparciem finansowym dzieł audiowizualnych. Nie inaczej jest w Polsce. W opublikowanym 21 października 2015 r. raporcie z wyników kontroli NIK pt. Finansowanie kinematografii przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, znalazła się pozytywna ocena działającego od 2005 roku systemu finansowania polskiej kinematografii. Według NIK, do dobrej oceny przy- czyniło się skupienie działalności filmowej w jednej instytucji – PISF. Przytoczonym dowodem na poprawę sytuacji polskiego przemysłu filmowego był wzrost liczby polskich premier filmowych i frekwencji na pokazach krajowych produkcji. W latach 2006-2014, przy publicznym dofinansowaniu na kwotę 1,2 mld zł, powstało ok. 280 filmów fabularnych. Spośród nich, 39 obrazów zostało nagrodzonych na międzynarodowych festiwalach filmowych, akredytowanych przez Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Producentów Filmowych.

Pomimo pozytywnych wyników kontroli, rząd postanowił wejść na ścieżkę ustawodawczych zmian regulujących branżę. 28 grudnia 2018 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikował na swojej stronie komunikat, w którym poinformowało o zamiarze stworzenia przez ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Piotra Glińskiego, „profesjonalnego publicznego ośrodka produkcji filmowej”. Podmiot ten miałby być wynikiem połączenia państwowych instytucji: Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, Studia Filmowego KADR, Studia Filmowego TOR, Studia Filmowego ZEBRA, Studia Miniatur Filmowych i Studia Filmowego KRONIKA.

Jako cel tych działań określono bardziej efektywne zarządzanie funduszami i zwiększenie konkurencyjności polskiej kinematografii na rynku międzynarodowym. W przekonaniu ministra, zebranie całego kapitału tych instytucji w jednym miejscu pozwoli na jeszcze szersze uczestnictwo polskich przedstawicieli w realizacji wysokobudżetowych produkcji zagranicznych.

Według założeń ministerstwa, konsolidacja ma zapewnić lepsze wykorzystanie zasobów ludzkich i lokalowych, równocześnie obniżając koszty administracji. Reorganizacja, dzięki skupionemu w jednym miejscu kapitałowi, ma ułatwić dostęp do najnowszych technologii z branży filmowej. Roczne obroty nowo utworzonej instytucji mają wynieść ok. 100 mln zł. Obok własnych projektów, nowa jednostka ma wspierać młodych producentów, nie tylko krajowych.

Stworzenie „super-ośrodka” produkcji filmowej, to jeden z dwóch członów reformy branży filmowej w Polsce, jaką zapowiedziało przeprowadzić Prawo i Sprawiedliwość. Drugim filarem zmian jest finansowe wspieranie produkcji audiowizualnej, które ułatwiać ma ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. W głosowaniu za ustawą opowiedziało się 395 posłów, przeciw zagłosowali: Piotr Cieśliński (PO), Krzysztof Gadowski (PO), Piotr Nowak (PO), Krzysztof Paszyk (PSL-UED) i Jacek Wilk (niezrzeszony). Senat nie wniósł poprawek i 12 grudnia zeszłego roku prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę. Weszła ona w życie 11 lutego br.

Ministerstwo przewiduje, że dzięki regulacji z zeszłego roku wzrośnie przepływ kapitału między podmiotami w branży, zwiększając szanse osiągnięcia celów konsolidacji ośrodków produkcji filmowej. Przyjęte wówczas prawo określa wydatki z budżetu państwa na realizację postanowień ustawy w latach 2019-2027 na między 100-200 tys. zł (w 2027 r. limit maksymalny wydatków osią- gnie najwyższą wartość – 265 762 tys. zł). Pierwszy filar reformy podwyższa możliwy procentowy limit wysokości wsparcia konkretnej produkcji, w przypadku, gdy promuje ona polskie dziedzictwo historyczne i kulturalne, przy jednoczesnym wysokim udziale kosztów poniesionych na terytorium Polski.

3 września 2019 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisał zarządzenie w sprawie połączenia państwowych instytucji kultury: Studio Filmowe „Kadr”, Studio Filmowe „Tor”, Studio Filmowe „Zebra”, Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych oraz Studio Miniatur Filmowych oraz utworzenia państwowej instytucji kultury – Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych. Do połączenia instytucji dojdzie formalnie 1 października 2019 r. Do stworzenia Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, która łączy kilka innych wytwórni i studiów, dojdzie jeszcze przed wyborami parlamentarnymi. Dlatego tę obietnicę uznajemy zrealizowaną.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy