Strona główna Wypowiedzi W ilu domach pomocy społecznej istnieje problem z epidemią?

W ilu domach pomocy społecznej istnieje problem z epidemią?

W ilu domach pomocy społecznej istnieje problem z epidemią?

Piotr Gliński

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

W Polsce są 824 domy pomocy społecznej, w 14 faktycznie mamy problem z epidemią. 

Posiedzenie Sejmu, 08.04.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Sejmu, 08.04.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Zgodnie z dostępnymi danymi aktualnie funkcjonuje 831 domów pomocy społecznej, a do dnia wypowiedzi (8 kwietnia) media doniosły o piętnastu domach, w których pojawiły się osoby zarażone wirusem SARS-CoV-2, co – w większości obiektów – zakończyło się poddaniem mieszkańców i opiekunów kwarantannie. Pomyłka mieści się w przyjmowanym przez nas marginesie błędu, dlatego wypowiedź uznajemy za prawdziwą. 

Wypowiedź

W czasie posiedzenia Sejmu z 8 kwietnia Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński odniósł się do podniesionej wcześniej kwestii domów pomocy społecznej, w których zdiagnozowano osoby zarażone wirusem SARS-CoV-2. Minister podał, że w Polsce funkcjonują 824 DPS-y, a problem z epidemią pojawił się w czternastu z nich.

Ile jest w Polsce DPS-ów?

Według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na koniec roku 2018 w Polsce było 825 zarejestrowanych domów pomocy społecznej, w tym 34 gminne i 791 ponadgminnych (571 należy do samorządów powiatowych, a 220 do podmiotów niepublicznych). We wszystkich 825 domach znajdowało się 80 994 miejsc, z tego 79 828 było wykorzystanych. Ponadgminne DPS-y zatrudniały 56 777 osób. 

Rządowa strona internetowa poświęcona koronawirusowi podaje aktualną listę DPS-ów w podziale na województwa. Takich jednostek w całej Polsce jest 831.

Które DPS-y mają problem z epidemią?

Z doniesień prasy wynika, że problemy z zarażonymi pacjentami i/lub pracownikami domów pomocy społecznej pojawiły się w następujących miejscowościach:

 1. Koszęcinie,
 2. Drzewicy,
 3. Skarżysku-Kamiennej,
 4. Jakubowicach,
 5. Tomczycach,
 6. Niedabylu,
 7. Psarach,
 8. Bytomiu,
 9. Warszawie (ul. Dickensa),
 10. Bochni,
 11. Podobowicach,
 12. Tolkmicku (kwarantanna zakończona 9 kwietnia),
 13. Stalowej Woli,
 14. Pleszewie,
 15. Gorzycach (odizolowana część personelu),

Podobna sytuacja ma miejsce w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Starym Góździe oraz Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Warszawie (ul. Bobrowiecka).

Do 14 kwietnia pojawiły się informacje o kolejnych DPS-ach zagrożonych wirusem. Są to domy w:

 1. Kaliszu,
 2. Zamościu,
 3. Lublińcu,
 4. Obornikach Śląskich,
 5. Wierzbicy.

Należy też zwrócić uwagę na Zakłady Opiekuńcze, w których także pojawiają się problemy. Sytuacja jest tym mniej stabilna, że osoby zakażone pojawiają się w kolejnych DPS-ach.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że w kwietniu, dla wsparcia DPS-ów, ma przekazać powiatom 20 mln zł. 

Podsumowanie

Na dzień wypowiedzi dysponowaliśmy informacjami o piętnastu domach pomocy społecznej, które poddane zostały kwarantannie, dlatego wypowiedź Piotra Glińskiego oceniamy jako prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!