Strona główna Wypowiedzi Debata nad konwencją Rady Europy o zapobieganiu przemocy domowej

Debata nad konwencją Rady Europy o zapobieganiu przemocy domowej

Debata nad konwencją Rady Europy o zapobieganiu przemocy domowej

Marzena Okła-Drewnowicz

Minister do spraw Polityki Senioralnej
Platforma Obywatelska

Byliśmy ostatnim krajem, w którym gwałt nie był ścigany z urzędu, tylko na wniosek ofiary.

Debata polityczna Jedynki 29.04.2014

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

 

Polska nie była ostatnim krajem, w którym gwałt ścigany był wyłącznie na wniosek ofiary.

27 stycznia 2014 weszła w życie nowelizacja kodeksu prawa karnego, zgodnie z którą przestępstwa na tle seksualnym, m.in. gwałt, są ścigane nie na wniosek ofiary, lecz z urzędu. Przegłosowano ją w Sejmie 10 maja 2013.

Jak donosi The European Women’s Lobby Barometer on Rape in the EU z czerwca 2013, gwałt (a przynajmniej niektóre jego rodzaje, jak np. gwałt w małżeństwie), był ścigany wciąż jedynie na wniosek ofiary w takich krajach jak Bułgaria, Litwa, Malta, Portugalia, Serbia, Słowenia, Ukraina, Turcja czy Węgry. Jeszcze w styczniu 2014 roku, komentując dla radia Tokfm wejście w/w nowelizacji w życie, pani Joanna Piotrowska z Fundacji Feminoteka mówiła o tym, iż gwałt wciąż jest ścigany na wniosek ofiary w Rumunii i na Malcie.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!