Strona główna Wypowiedzi Elżbieta Rafalska o dzietności

Elżbieta Rafalska o dzietności

Elżbieta Rafalska o dzietności

Elżbieta Rafalska

Posłanka do Parlamentu Europejskiego
Prawo i Sprawiedliwość

Mamy zbyt niską dzietność. Polska jest w ogonie nie tylko Europy, ale i świata, zajmujemy 216. miejsce w świecie jeśli chodzi o ten wskaźnik.

Dziennik Gazeta Prawna

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Dziennik Gazeta Prawna

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Według danych The World Factbook z roku 2015 współczynnik dzietności w Polsce wynosi 1,33 i rzeczywiście Polska zajmuje 216. pozycję na 224 miejsca w zestawieniu. Należy odróżnić współczynnik dzietności, określający liczbę urodzonych dzieci przypadającą na jedną kobietę w wieku rozrodczym, od współczynnika urodzeń, który ukazuje liczbę urodzonych dzieci przypadających na tysiąc mieszkańców w danym roku. Współczynnik urodzeń w Polsce w roku 2015 wyniósł 9,74 promila. Pod tym względem Polska zajęła 200. miejsce w zestawieniu.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!