Strona główna Wypowiedzi Elżbieta Rafalska o emeryturze minimalnej

Elżbieta Rafalska o emeryturze minimalnej

Elżbieta Rafalska o emeryturze minimalnej

Elżbieta Rafalska

Posłanka do Parlamentu Europejskiego
Prawo i Sprawiedliwość

Minimalna emerytura podczas rządów Zjednoczonej Prawicy wzrosła o 25%.

Posiedzenie Sejmu, 04.04.2019

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Sejmu, 04.04.2019

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

W 2015 roku (czyli na początku rządów Zjednoczonej Prawicy) emerytura minimalna wynosiła 880,45 zł, obecnie wynosi ona 1100 złotych, czyli o 24,9% więcej.

W latach 2015-2019 wysokość emerytury minimalnej wynosiła

Zgodnie z Ustawą emeryturach i emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, emerytura minimalna jest wyznaczana przez rząd jako świadczenie najniższe, które musi być wypłacane osobom, które osiągnęły wymagany wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn) oraz mają wymaganą liczbę lat składkowych i nieskładkowych (20 lat dla kobiet i 25 dla mężczyzn), przy czym liczba lat nieskładkowych nie może przekraczać ⅓ składkowych. Jest przyznawana jeżeli podstawy wymiaru emerytury danej osoby nie można ustalić zgodnie z zasadami określonymi w ustawie.

Powyższą wypowiedź oceniamy jako prawdę, ponieważ emerytura minimalna w 2019 roku jest o niecałe 25% wyższa od emerytury minimalnej z roku 2015.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!