Strona główna Wypowiedzi Emerytura dla Ukraińców po dniu pracy? To nieprawda

Emerytura dla Ukraińców po dniu pracy? To nieprawda

Emerytura dla Ukraińców po dniu pracy? To nieprawda

Sławomir Mentzen

Poseł
Nowa Nadzieja

Dziennikarze odkryli dziś coś, o czym Konfederacja mówi od dawna. Jeżeli Ukrainiec przepracuje w Polsce chociaż jeden dzień i nabędzie prawa do emerytury na Ukrainie, to dostanie z ZUS polską emeryturę.

Twitter, 09.06.2023

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

 • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
 • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Twitter, 09.06.2023

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

 • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
 • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

 • Od 2012 między Polską a Ukrainą obowiązuje umowa o zabezpieczeniu społecznym. Reguluje ona m.in. zasady uznawania stażu pracy potrzebnego do nabycia praw do emerytury.
 • Zgodnie z umową wysokość emerytury obliczana jest wyłącznie na podstawie składek opłacanych w tym kraju, w którym dana osoba mieszka. Innymi słowy, po wyjeździe z Polski obywatel Ukrainy może pobierać jedynie emeryturę w wysokości zależnej od wypracowanych składek. Zasada ta dotyczy także Polaków pracujących w Ukrainie.
 • W umowie pojawia się również zasada równości. Zgodnie z nią obywatele obu państw podlegają prawu państwa, w którym żyją, w takim samym stopniu jak jego rodzimi obywatele.
 • Dopłaty ZUS dotyczą jedynie emerytury minimalnej.
 • Wraz z opuszczeniem Polski obywatele Ukrainy tracą prawo do dodatku, który wyrównywałby ich emeryturę do poziomu najniższej polskiej emerytury.
 • ZUS ma na bieżąco dostęp do bazy danych Straży Granicznej i wie, czy dana osoba przebywa w Polsce, czy za granicą.
 • Aby otrzymać minimalną emeryturę w Polsce, obywatel Ukrainy musi stale zamieszkiwać w Polsce i uzbierać odpowiednią wartość składek. Nie jest możliwe otrzymanie minimalnego świadczenia po dniu w Polsce. Na tej podstawie wypowiedź oceniamy jako fałszywą.

Wraca temat emerytur dla Ukraińców po 1 dniu pracy w Polsce

W debacie publicznej wrócił temat rzekomych dopłat do emerytury dla obywateli Ukrainy, którzy po przepracowaniu jednego dnia w Polsce mieliby otrzymywać prawo do minimalnej polskiej emerytury. Temat ten jest w szczególności wykorzystywany przez posłów Konfederacji.


Do tego problemu odniósł się także Stanisław Tyszka 6 czerwca w „Gościu Radia Zet”. Polityk doprecyzował, że obywatel Ukrainy po przepracowaniu jednego dnia w Polsce otrzymuje prawo do dopłat do minimalnej emerytury polskiej. Oznacza to rzekomo, że jeśli otrzyma ukraińską emeryturę w wysokości około 400 zł, to ZUS dopłaci resztę, aby cała kwota była równa najniższej polskiej emeryturze. W 2023 wynosi ona 1 445 zł netto (1 588,44 zł brutto).

ZUS i Ministerstwo Rodziny dementują te informacje

Dementowaniem tych informacji już pod koniec kwietnia zajął się ZUS oraz Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. W komunikacie wydanym przez ZUS możemy przeczytać:

„Ukraińcy, podobnie jak inni obcokrajowcy, aby dostać polską emeryturę, muszą spełnić określone warunki i odprowadzać składki w naszym kraju. Natomiast dodatek do minimalnej emerytury będzie im przysługiwał tylko wówczas, jeśli mieszkają w Polsce”.

Z kolei ministerstwo informacje na ten temat zamieściło na Twitterze.


ZUS ma wgląd w miejsce zamieszkania

Jednym z zarzutów powielanych przez posłów Konfederacji jest to, że osoba, która będzie pobierała polską emeryturę po miesiącu pracy, może wyjechać za granicę i dalej otrzymywać świadczenie mimo opuszczenia Polski. W komunikacie wydanym przez ZUS możemy przeczytać:

„Aby otrzymać dopłatę, trzeba spełnić określone warunki. Przysługuje ona wyłącznie osobom, które mieszkają w Polsce. Jeśli ktoś mieszka w innym państwie, wówczas otrzymuje emeryturę bez dopłaty. Nie zależy to od obywatelstwa, a zatem dotyczy także emigrujących Polaków”.

Dodatkowo ZUS poprzez współpracę ze Strażą Graniczną ma wgląd do danych dotyczących migracji obywateli Ukrainy. Oznacza to, że na każdym etapie pozyskiwania i wypłacania świadczenia instytucja ta wie, czy dana osoba wciąż przebywa na terytorium Polski. 

Jeśli taka osoba wróci do Ukrainy, może otrzymać jedynie emeryturę należną za okres przepracowany w Polsce. Traci też prawo do dodatku, który wyrównywałby emeryturę do poziomu najniższej emerytury polskiej. 

Coraz mniej dopłat do emerytury minimalnej, coraz więcej ubezpieczonych

raportu ZUS podsumowującego rok 2022 wynika, że pod koniec ubiegłego roku w Polsce ubezpieczonych w ZUS było niecałe 16,3 mln osób. Wśród tego grona 746 tys. osób pochodziło z Ukrainy, co stanowiło zaledwie niecałe 4,6 proc. ogółu ubezpieczonych. 

Dopłaty do minimalnej emerytury wynikają z zasady równego traktowania i są przyznawane analogicznie do dopłat dla Polaków, których emerytura jest mniejsza niż minimalna. 

We wspomnianym wyżej komunikacie czytamy, że z roku na rok w Polsce spada liczba obywateli Ukrainy pobierających dopłaty w celu otrzymania minimalnej emerytury. W 2021 roku dopłaty pobierało 1 215 osób, w 2022 roku liczba ta wynosiła 1205, a pod koniec kwietnia 2023 – 1 170 osób. Zjawisko to ZUS tłumaczy faktem, że coraz większa liczba osób z Ukrainy podejmuje pracę w Polsce na dłużej i obejmowana zostaje ubezpieczeniem na takich samych zasadach jak Polacy. 

Umowa między Polską a Ukrainą z 2012 roku

Kwestie zabezpieczenia socjalnego dla mieszkańców Ukrainy żyjących w Polsce, ale także dla Polaków żyjących w Ukrainie reguluje umowa między Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym z maja 2012 roku. Zgodnie z art. 14 tego dokumentu czas pracy w jednym państwie jest uznawany przez drugie państwo, co ma wpływ na nabywanie i wysokość świadczeń emerytalnych.

Ważny jest też art. 16, zgodnie z którym podstawą do obliczenia świadczenia jest wyłącznie wynagrodzenie uzyskane zgodnie z ustawodawstwem danego państwa oraz składki odprowadzane zgodnie z tym prawem.

Poza tym warto zwrócić uwagę na art. 4 umowy, który reguluje równe traktowanie. Oznacza ono, że obywatel Ukrainy pracujący w Polsce podlega takim samym prawom i obowiązkom jak polski obywatel. Działa to również w drugą stronę i dotyczy Polaków mieszkających oraz pracujących na terenie Ukrainy.

Taka umowa to powszechna praktyka

Zawieranie umów pomiędzy państwami o zabezpieczeniu społecznym stanowi powszechną praktykę. W Unii Europejskiej obowiązuje ujednolicona polityka zabezpieczania społecznego. Zasady w ramach UE są podobne do tych, które obowiązują między Polską a Ukrainą.

Dodatkowo na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej znaleźć możemy informację o państwach spoza UE, z którymi Polska zawarła umowy obustronne o zabezpieczeniu społecznym. Tych państw na ten moment jest 14, w tym chociażby Stany Zjednoczone czy Kanada.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!